Rendac zet erfophalingen stop in toezichtsgebied varkenspest

Door: Rendac Son  11-05-2006
Trefwoorden: Landbouw, Varkenshouderij, Varkenspest

In verband met de door de overheid afgekondigde maatregelen tegen de varkenspestdreiging vanuit Duitsland, zal Rendac Son de erfophalingen in compartiment 11 van de compartimenteringsregeling tot nader order opschorten. Het huidige toezichtsgebied bij Winterswijk valt binnen compartiment 11. De grenzen van dit compartiment zijn te vinden op de website van het ministerie van LNV: www.minlnv.nl onder Klassieke varkenspest / compartimentering. Via het voice respons systeem, de Rendac website www.rendac.com en media worden de betreffende aanbieders door Rendac op de hoogte gesteld van de actuele situatie.

Rendac Son is zich in iedere situatie bewust van haar verantwoordelijkheid. In de normale situatie wordt dan ook al veel aandacht besteed aan hygiëne. Zo is bijvoorbeeld in deze reguliere situatie de ontsmetting van wielkasten en klem al standaard. In een situatie waarin sprake is van (dreiging van) dierziekte worden extra maatregelen getroffen. Het stopzetten van de erfophalingen is daar een voorbeeld van.

Vanwege de uitbraak van dierziekte in onze buurlanden is Rendac Son sinds maart jl. al overgeschakeld op status 2 van het strenge hygiëne-regiem (dreiging dierziekte). Concreet komen deze extra hygiënemaatregelen neer op extra voorschriften op het gebied van kleding en ontsmetting. Daarnaast mogen de medewerkers van de kantoorafdelingen alleen in noodzakelijke gevallen op het bedrijfsterrein komen en moeten in deze gevallen uiteraard de strenge kledingvoorschriften volgen.

Trefwoorden: Landbouw, Varkenshouderij, Varkenspest

Contact Rendac Son

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share