Nieuwsbrief Bewonerscomité Korvelseweg

Nieuwsbrief Bewonerscomité Korvelseweg van Bewonerscomité Korvelseweg

Door: Bewonerscomité Korvelseweg  03-07-2009
Trefwoorden: Parkeervergunning, Korvel, Korvelseweg

Bezoek ook onze website op www.korvel.com

Het is alweer even geleden dat we een reguliere nieuwsbrief gezonden hebben. Daarom een stand van zaken:

Zondag 21 juni was het zover. Voor het eerst (en gezien de reacties niet voor het laatst) organiseerde Uw bewonerscomité een middagwandeling. Het doel was het groen in en om onze straat. Ongeveer 45 geinteresseerden waren gekomen en daarom vertrokken we in 2 aparte groepen. Eén onder leiding van de welbekende Henk Kuyper en één in de bekwame handen van Piet van Iersel. Als extra kregen we ook nog een rondleiding door de tuin van de Paters Kapucijnen. Waarvoor alsnog dank aan de paters. V
oorafgaand hadden we een uitleg gekregen over de gierzwaluwen die nu weer zo talrijk in de lucht vliegen.
Na de wandeling van bijna 2 uur konden we nog napraten in ons zaaltje en dankzij het goede weer ook buiten. Vooral de kaasblokjes vonden daarbij gretig aftrek.

Heeft U een suggestie voor een volgende wandeling of gespreksonderwerp laat het ons weten !

Het is alweer even geleden. De gemeente heeft een prijsvraag uitgeschreven. Iedereen werd uitgenodigd om een foto in te zenden van een gebouw waarvan men vond dat het goed zou passen in een lint, zoals de Korvelseweg. Natuurlijk hebben wij ook meegedaan.  De gemeente is het met onze inzending  eens want hiermee hebben we de 1e prijs gewonnen. Met dank aan Tjeerd Timmermans.
Ook het gebouw de Gardiaan was genomineerd en in de prijzen gevallen. Zie meer op onze site, o.a. de motivatie van de jury.

Niet goed gaat het echter met de nieuwe plantjes op het St.Annaplein. Het merendeel is verdord. Oorzaak: Zie site.

 Parkeervergunningen Het is al weer een tijdje geleden dat we de enquete invulden over de parkeervergunningen. Inmiddels is de uitslag al lang bekend en met ons besproken. We zouden U de uitslag al lang medegedeeld hebben maar afspraak met de gemeente was dat dit pas zou gebeuren NADAT B&W accoord gegeven heeft. (Overigens andere organisaties in de wijk hebben deze fspraak geschonden en daarom hebt U de uitslag uitgebreid kunnen lezen in de Koppel, wijkkrant van St.Anna.) Echter B&W heeft nog altijd geen accoord gegeven omdat de wijkraad van St.Anna van mening is dat de HELE wijk wel of juist geen vergunningstelsel krijgt. Wij vinden dat de mening van de bewoners van de betreffende straten gerespecteerd moet worden en dus slechts deels het vergunningstelsel ingevoerd moet worden.

Bomenleed Het gaat niet goed met een aantal bomen in het Fokkerpad. Hier staan een aantal bijzondere bomen (zoals we ook hoorden tijdens onze groenwandeling) maar van een aantal is de gezondheidssituatie niet in orde. Inmiddels zijn er al enkelen gekapt. . Echter van deskundigen hebben we inmiddels begrepen dat deze bomen nog best gered konden worden. Daarom zullen we binnenkort de gemeente om uitleg vragen.

Wat wil Maatschap Korvel nu eigenlijk met pand nr 207. Zie ons bericht daarover op onze site.

Kinderziekte of structureel. Feit is de eerste liftopsluiting van de Elementen. Overigens wordt er volop ingehuisd. Maar nog niet alle appartementen zijn opgeleverd. Dit zal wel het geval zijn bij begin van de bouwvak. WELKOM !

UPDATES VAN ONZE DOSSIERS
Parkeervergunnigen
Maatschap Korvel
GGZ

 DYNAMISCHE STRAAT
Assat breidt uit
Tan and Beuty opent binnenkort

ONZE VASTE RUBRIEKEN
WONINGEN TE KOOP IN ONZE STRAAT
AANGEVRAAGDE OF VERKREGEN BOUWVERGUNNINGEN.
ONDERNEMERSNIEUWS
POLITIEBERICHTEN

Trefwoorden: Annaplein, Gardiaanhof, Groenwandeling, Korvel, Korvelplein, Korvelseweg, Laarstraat, Lintenplan, Observantenhof, Parkeervergunning, Schijfstraat, Vrouweplein, Zomerstraat,

Contact Bewonerscomité Korvelseweg

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share