CZ kiest CWZ Nijmegen als voorkeursleverancier voor chirurgie

Door: Cz - Actief In Gezondheid  07-04-2006
Trefwoorden: Gezondheidszorg, Zorgverzekering

Zorgverzekeraar CZ heeft het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) aangewezen als voorkeursleverancier voor een reeks veel voorkomende chirurgische ingrepen. Het gaat om operaties zoals bij aandoeningen van de galblaas, liesbreuken, darmtumoren en borstkanker.

CZ heeft met het topklinische ziekenhuis in Nijmegen concrete afspraken gemaakt over kortere wachttijden en de inzet van vernieuwde technieken. Dit betreft bijvoorbeeld zogenoemde kijkbuistechnieken, waarbij de patiënt sneller herstelt en dus sneller naar huis kan. Over de wachttijden is de afspraak gemaakt dat iemand binnen een week op consult kan komen en daarna binnen drie weken wordt geopereerd. Het CWZ staat garant voor het nakomen van die afspraak en voor de door CZ gewenste kwaliteit en service voor de patiënten.

De afspraken zijn ook interessant voor verzekerden die elders aanzienlijk langer moeten wachten op een eerste consult en een operatie. Conform de afspraken zal CZ hen voor de betreffende ingrepen bij voorkeur verwijzen naar het CWZ.

CZ heeft nu met een aantal ziekenhuizen specifieke afspraken gemaakt als voorkeursleverancier. CZ maakt de service- en kwaliteitsafspraken niet exclusief voor haar eigen verzekerden. Ook andere klanten van de voorkeursziekenhuizen kunnen hiervan meeprofiteren.

Trefwoorden: Gezondheidszorg, Zorgverzekering

Contact Cz - Actief In Gezondheid

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share