Begeleiding uitvoering eigen risicodragerschap WGA

Door: Intermit B.V.  10-08-2011
Trefwoorden: Arbeidsdeskundige, Arbeidsdeskundig Advies, Adviesbureau’s

Wanneer u eigen risicodrager bent voor de WGA neemt u de re-integratieinspanningsverplichting van het UWV over voor de personen die in de WIA met een WGA-uitkering terecht komen. Wij begeleiden en ondersteunen u bij de uitvoering van het Eigen Risico Dragerschap WGA. Het is complexe materie waarbij wij graag onze kennis overdragen. 

Trefwoorden: Adviesbureau’s, Arbeidsdeskundig Advies, Arbeidsdeskundige, ERD WGA,

Andere producten en diensten van Intermit B.V.

10-08-2011

Werkplekbeoordelingen

Wanneer uw werknemer op een ergonomische wijze het werk doet voorkomt dit klachten en verzuim. Wanneer de werknemer al met klachten ziek is gemeld kan aanpassing van de werkplek de re-integratie bespoedigen en klachten en verzuim in de toekomst voorkomen. De investering verdient zich terug. 


10-08-2011

Vraagbaak op het gebied van sociale zekerheid en werk.

Wij helpen u snel en gratis op weg als het om kleine vragen gaat die wij zo kunnen beantwoorden. De lijnen zijn kort en laagdrempelig. Schroom niet om contact op te nemen. Wij helpen u graag op weg. 


10-08-2011

Arbeidsdeskundig onderzoek

Er komt weer schot in het verzuimtraject en het doel is helder. Knelpunten worden belicht en mogelijke subsidies benoemd. Geen routinewerk maar maatwerk voor u waar u mee verder kunt. Als het onderzoek niet nodig is dan geven we dat ook aan met advies wat dan wel. 


10-08-2011

Mediation in arbeidsgerelateerde vraagstukken.

Mediation helpt om op een snellere en goedkopere wijze dan via de rechtspraak tot een oplossing te komen. Ook de emoties en belangen van partijen komen aan bod. Het hoeft daarbij niet altijd om een hoogoplopend conflict of om een geëscaleerde situatie te gaan. Wanneer bij een verzuimsituatie door de bedrijfsarts wordt geadviseerd om mediation als interventie in te zetten kan dit de re-integratie ten goede komen. Wordt mediation nagelaten dan kan dit tot een sanctie leiden.   


10-08-2011

Ondersteuning bij verzuimbeleid, begeleiden zieke werknemers en bij de WIA-aanvraag, vraag baak.

Een zieke werknemer kost geld en betekent dat een verzuimdossier aangelegd moet worden. Het niet naleven van de regels kost geld. Wij nemen uw zorg over. Verzuim duurt niet langer dan nodig en kosten worden bespaard. Ook voor de werknemer is het prettig te weten waar die aan toe is.