Mediation in arbeidsgerelateerde vraagstukken.

Door: Intermit B.V.  10-08-2011
Trefwoorden: Mediation, Arbeidsmediation

Met de achtergrond van gecertificeerd registerarbeidsdeskundige en NMI mediator met de specialisatie arbeidsmediator worden conflicten in de arbeidssituatie opgepakt. Denk hierbij aan een zieke werknemer die vanwege een conflict thuis zit of aan een verstoorde werkrelatie.

Trefwoorden: Arbeidsmediation, Mediation

Andere producten en diensten van Intermit B.V.

10-08-2011

Werkplekbeoordelingen

Wanneer uw werknemer op een ergonomische wijze het werk doet voorkomt dit klachten en verzuim. Wanneer de werknemer al met klachten ziek is gemeld kan aanpassing van de werkplek de re-integratie bespoedigen en klachten en verzuim in de toekomst voorkomen. De investering verdient zich terug. 


10-08-2011

Begeleiding uitvoering eigen risicodragerschap WGA

De invulling van de re-integratieinspanningsverplichting WGA levert u geld op. Het voorkomt een verhoging van de premie voor de verzekering WGA, voorkomt een boete van UWV als zij het na 10 jaar weer overnemen en laat goed werkgeverschap zien.


10-08-2011

Vraagbaak op het gebied van sociale zekerheid en werk.

Wij helpen u snel en gratis op weg als het om kleine vragen gaat die wij zo kunnen beantwoorden. De lijnen zijn kort en laagdrempelig. Schroom niet om contact op te nemen. Wij helpen u graag op weg. 


10-08-2011

Arbeidsdeskundig onderzoek

Er komt weer schot in het verzuimtraject en het doel is helder. Knelpunten worden belicht en mogelijke subsidies benoemd. Geen routinewerk maar maatwerk voor u waar u mee verder kunt. Als het onderzoek niet nodig is dan geven we dat ook aan met advies wat dan wel. 


10-08-2011

Ondersteuning bij verzuimbeleid, begeleiden zieke werknemers en bij de WIA-aanvraag, vraag baak.

Een zieke werknemer kost geld en betekent dat een verzuimdossier aangelegd moet worden. Het niet naleven van de regels kost geld. Wij nemen uw zorg over. Verzuim duurt niet langer dan nodig en kosten worden bespaard. Ook voor de werknemer is het prettig te weten waar die aan toe is.