Ondersteuning bij verzuimbeleid, begeleiden zieke werknemers en bij de WIA-aanvraag, vraag baak.

Door: Intermit B.V.  10-08-2011
Trefwoorden: Re-integratie, Training En Coaching, Arbodiensten

Persoonlijke en laagdrempelige ondersteuning op maat. bij vraagstukken met betrekking tot zieke werknemers, re-integratie, het vertalen advies van de bedrijfsarts naar de praktijk, het aanvragen subsidies, de aanvraag WIA etc. Duidelijke taal en daadkrachtig optreden. Wij kennen de weg.

Trefwoorden: Arbeidsdeskundig Advies, Arbodiensten, ERD WGA, Herplaatsingsonderzoeken, Re-integratie, Training En Coaching, Verzuimbeleid Ontwikkelen, Verzuimprotocol Opstellen, Werkplekbeoordelingen,

Andere producten en diensten van Intermit B.V.

10-08-2011

Werkplekbeoordelingen

Wanneer uw werknemer op een ergonomische wijze het werk doet voorkomt dit klachten en verzuim. Wanneer de werknemer al met klachten ziek is gemeld kan aanpassing van de werkplek de re-integratie bespoedigen en klachten en verzuim in de toekomst voorkomen. De investering verdient zich terug. 


10-08-2011

Begeleiding uitvoering eigen risicodragerschap WGA

De invulling van de re-integratieinspanningsverplichting WGA levert u geld op. Het voorkomt een verhoging van de premie voor de verzekering WGA, voorkomt een boete van UWV als zij het na 10 jaar weer overnemen en laat goed werkgeverschap zien.


10-08-2011

Vraagbaak op het gebied van sociale zekerheid en werk.

Wij helpen u snel en gratis op weg als het om kleine vragen gaat die wij zo kunnen beantwoorden. De lijnen zijn kort en laagdrempelig. Schroom niet om contact op te nemen. Wij helpen u graag op weg. 


10-08-2011

Arbeidsdeskundig onderzoek

Er komt weer schot in het verzuimtraject en het doel is helder. Knelpunten worden belicht en mogelijke subsidies benoemd. Geen routinewerk maar maatwerk voor u waar u mee verder kunt. Als het onderzoek niet nodig is dan geven we dat ook aan met advies wat dan wel. 


10-08-2011

Mediation in arbeidsgerelateerde vraagstukken.

Mediation helpt om op een snellere en goedkopere wijze dan via de rechtspraak tot een oplossing te komen. Ook de emoties en belangen van partijen komen aan bod. Het hoeft daarbij niet altijd om een hoogoplopend conflict of om een geĆ«scaleerde situatie te gaan. Wanneer bij een verzuimsituatie door de bedrijfsarts wordt geadviseerd om mediation als interventie in te zetten kan dit de re-integratie ten goede komen. Wordt mediation nagelaten dan kan dit tot een sanctie leiden.