Werkplekbeoordelingen

Door: Intermit B.V.  10-08-2011
Trefwoorden: Arbeidsdeskundige, Arbodiensten, Adviesbureau’s

Advies over een ergonomische inrichting van de werkplek.

Trefwoorden: Adviesbureau’s, Arbeidsdeskundige, Arbodiensten, Werkplekbeoordelingen,

Andere producten en diensten van Intermit B.V.

10-08-2011

Begeleiding uitvoering eigen risicodragerschap WGA

De invulling van de re-integratieinspanningsverplichting WGA levert u geld op. Het voorkomt een verhoging van de premie voor de verzekering WGA, voorkomt een boete van UWV als zij het na 10 jaar weer overnemen en laat goed werkgeverschap zien.


10-08-2011

Vraagbaak op het gebied van sociale zekerheid en werk.

Wij helpen u snel en gratis op weg als het om kleine vragen gaat die wij zo kunnen beantwoorden. De lijnen zijn kort en laagdrempelig. Schroom niet om contact op te nemen. Wij helpen u graag op weg. 


10-08-2011

Arbeidsdeskundig onderzoek

Er komt weer schot in het verzuimtraject en het doel is helder. Knelpunten worden belicht en mogelijke subsidies benoemd. Geen routinewerk maar maatwerk voor u waar u mee verder kunt. Als het onderzoek niet nodig is dan geven we dat ook aan met advies wat dan wel. 


10-08-2011

Mediation in arbeidsgerelateerde vraagstukken.

Mediation helpt om op een snellere en goedkopere wijze dan via de rechtspraak tot een oplossing te komen. Ook de emoties en belangen van partijen komen aan bod. Het hoeft daarbij niet altijd om een hoogoplopend conflict of om een geëscaleerde situatie te gaan. Wanneer bij een verzuimsituatie door de bedrijfsarts wordt geadviseerd om mediation als interventie in te zetten kan dit de re-integratie ten goede komen. Wordt mediation nagelaten dan kan dit tot een sanctie leiden.   


10-08-2011

Ondersteuning bij verzuimbeleid, begeleiden zieke werknemers en bij de WIA-aanvraag, vraag baak.

Een zieke werknemer kost geld en betekent dat een verzuimdossier aangelegd moet worden. Het niet naleven van de regels kost geld. Wij nemen uw zorg over. Verzuim duurt niet langer dan nodig en kosten worden bespaard. Ook voor de werknemer is het prettig te weten waar die aan toe is.