ADVIES AAN HUIZENKOPERS: EIS KREDIETCRISISCLAUSULE

Door: Nhp Nationale Hypotheekpas  08-10-2008
Trefwoorden: Hypotheek, Notaris, Kredietcrisis

ADVIES AAN HUIZENKOPERS: EIS KREDIETCRISISCLAUSULE Tilburg, 8 oktober 2008 - NHP adviseert alle huizenkopers een kredietcrisisclausule op te laten nemen in het voorlopig koopcontract. Deze notarieel goedgekeurde clausule is te downloaden via www.nhp.nl . Een kredietcrisisclausule zorgt ervoor dat een koper niet in de problemen komt als de bank de aan hem toegezegde hypotheeklening niet blijkt te kunnen verstrekken als gevolg van de situatie op de kredietmarkt. Tussen het tekenen van het voorlopig koopcontract en de daadwerkelijke levering ‘sleuteloverdracht’, kan de situatie ontstaan dat de bank geen hypotheek meer kan verstrekken. De koper kan dan geen beroep meer doen op ontbindende voorwaarden en komt voor hoge kosten te staan. Deze worden ondervangen met onderstaande kredietcrisisclausule. NVM koopakte artikel 10 Ingebrekestelling, Ontbinding Toevoeging: Kredietcrisisclausule (vaststellingsovereenkomst) Indien koper na acceptatie door zijn bank - zonder dat sprake is van misleiding van zijn kant- niet of niet tijdig de gelden uit de hypotheek kan ontvangen, is hij bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden. Koper zal aan de hand van de stukken waaruit blijkt dat de notaris de gelden tijdig heeft opgevraagd bewijsrechtelijk kunnen aantonen dat sprake is van overmacht. Verkoper kan jegens koper in deze bijzondere situatie geen beroep doen op een boetebepaling ingevolge het koopcontract, echter verkoper is wel bevoegd de afgegeven bankgarantie in te roepen, zulks conform de voorwaarden waaronder de bankgarantie is afgegeven. Achtergrond: De procedure bij de aankoop van een woning is normaal gesproken als volgt: - Koper en verkoper tekenen koopcontract (bijvoorbeeld 1 maart) - Afloop ontbindende voorwaarde, 4 weken later (bijvoorbeeld 31 maart) - Overdracht woning bijvoorbeeld 6 weken later (bijvoorbeeld 15 april) 1. Koper koopt woning 2. Koper tekent koopcontract 3. Koopcontract bevat een ontbindende voorwaarde, die zegt dat koper zonder kosten de koop kan annuleren indien hij de financiering niet rond krijgt, bijvoorbeeld bij te weinig inkomen. 4. Deze ontbindende voorwaarde kan de koper doorgaans inroepen binnen 4 weken na ondertekening koopcontract. Doet de koper dit niet op tijd dan is hij verplicht de verkoper 10% van de koopsom te betalen, ook al koopt hij de woning dus niet. 5. De koper moet dus van de bank binnen 4 weken horen of ze de hypotheek aan hem verstrekken. Doet de bank dit niet dan roept de koper de ontbindende voorwaarde in en kan hij zonder kosten de koop ontbinden. MAAR: 6. Stel dat de koper van de bank heeft gehoord dat de hypotheek WEL wordt verstrekt. De koper doet dan geen beroep op de ontbindende voorwaarde. Het is inmiddels 31 maart geweest. De koper kan dus niet meer de koop zonder kosten ontbinden: hij gaat het huis toch kopen, hij heeft immers de toezegging van de bank. 7. Het is na 31 maart. Tussen 31 maart en 15 april (datum overdracht) komt de bank opeens in de problemen als gevolg van de kredietcrisis. De bank gaat ofwel failliet ofwel de situatie op de kapitaalmarkt is zodanig verslechterd dat de bank niet aan geld kan komen om de koper de hypotheek te verschaffen. 8. Nu heeft de koper niet meer de mogelijkheid om de ontbindende voorwaarde in te roepen, dat had immers voor 31 maart moeten gebeuren. Hier biedt bijgaande kredietcrisisclausule uitkomst voor de koper. Voor meer informatie, publicaties, onderzoeken en rekenvoorbeelden: www.nhp.nl Contact voor de media: Veronique van Zanten [email protected] t: 06-518 31 707

Trefwoorden: Clausule, Hypotheek, Koopovereenkomst, Kredietcrisis, Notaris

Contact Nhp Nationale Hypotheekpas

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share