Nieuwe bestemming landbouwgrond vergt pro-actief handelen

Nieuwe bestemming landbouwgrond vergt pro-actief handelen van Oag Makelaars & Rentmeesters

Door: Oag Makelaars & Rentmeesters  04-10-2006

Scholtenszathe nabij Klazienaveen ontstaat door 1.000 hectare landbouwgrond om te vormen naar een landgoed met bebossing, natuur, biologische landbouw en woningen. Autonome ontwikkeling zou leiden tot verdroging van kwetsbare natuur in het aangrenzende gebied; pro-actief ingrijpen, met de aanleg van een bufferzone, voorkomt deze verdroging. De betrokken rentmeester voorzag dit, en besloten werd om de overheidswensen op dit gebied als uitgangspunt te nemen, ten voordele van de opdrachtgever. In ruil hiervoor hebben de overheden subsidies toegekend.
Een gevolg van de omvorming van landbouwgrond naar bos en natuur is een lagere grondprijs; landbouwgrond is immers veel meer waard. Daarom wordt een deel van de landbouwgrond gebruikt als bouwgrond voor woningen, zodat het vermogensverlies wordt gecompenseerd. Verder is het project zodanig uitgewerkt dat het hele bezit is gerangschikt onder de Natuurschoonwet.

Boeren, alleen of gezamenlijk, stappen over op megalandbouwbedrijven voor efficiëntere productie, betere hygiëne en een beter welzijn van de dieren. Men kan bij een dergelijke overstap optimaal gebruik maken van de laatste technologie en er is ruimte voor innovatie. Onder de regie van een rentmeester is in de Flevopolder een geavanceerde agrarische melkveehouderij met 350 koeien tot stand gekomen. Melkrobots kunnen de koeien ieder moment melken, er is een optimaal klimaatbeheersingssysteem en aan- en afvoerlijnen van ruwvoer en melk zijn geheel gescheiden. Het complex voldoet ook aan de strengere eisen op gebied van voedselveiligheid die op termijn zullen worden gesteld: ze zijn snel en eenvoudig af te sluiten. Er is sprake van een gesloten bedrijfssysteem om de kans op insleep van ziekten te minimaliseren.
Het overstappen naar een dergelijke bedrijfsvorm is evenwel geen sinecure. Het hele proces van bedrijfsverplaatsing, aan- en verkoop van gronden tot en met bouwmanagement vraagt om een vooruitziende blik en kan dan het beste in één hand worden gehouden. Er zijn bovendien vaak planologische barrières te overwinnen en een veelheid van vergunningen dient te worden verworven. Dit zijn typisch de werkzaamheden van een rentmeester.


Contact Oag Makelaars & Rentmeesters

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share