Zoekmachinemarketing nog te onduidelijk voor gemeenten

Door: PauwR Internetmarketing  16-12-2008
Trefwoorden: Online Marketing, Zoekmachinemarketing, Pauwr

Website gemeente zeer belangrijk, maar slecht vindbaar

Gemeenten maken nog weinig tot geen gebruik van zoekmachinemarketing om met hun doelgroepen te communiceren. Dit ondanks het feit dat de gemeentelijke website als één van de belangrijkste media wordt gezien door de gemeenten zelf. Onduidelijkheid over de mogelijkheden blijkt de belangrijkste reden waarom gemeenten zoekmachinemarketing nog niet inzetten voor hun website. Dit blijkt uit onderzoek onder 95 van de ruim 400 Nederlandse gemeenten, uitgevoerd door PauwR Internetmarketing in samenwerking met Fontys Hogescholen.

In het onderzoek werd communicatiemanagers van gemeenten gevraagd naar de belangrijkste media die zij inzetten om met hun doelgroepen te communiceren. Bovenaan staat de gedrukte media, gevolgd door de gemeentelijke website. 85% van de gemeenten geeft hierbij aan dat om de doelgroepen te bereiken het medium internet belangrijk of zelfs onmisbaar is.

Toch zet slechts 1 van de 95 aan het onderzoek deelnemende gemeenten zoekmachine advertenties in om burgers of bedrijven te helpen de informatie te vinden waarnaar zij op zoek zijn. 18,5% zegt actief te zijn met het optimaliseren van de website voor de zoekmachines, meestal in eigen beheer. Slechts een kwart maakt hierbij gebruik van de diensten van een professioneel online marketing bureau.

Uit een test met zoekresultaten blijkt dat 57,6% van de gemeenten met de juiste pagina bovenaan staat als er op een beleidspunt van de desbetreffende gemeente gezocht wordt. In de test was dit het zoekwoord “OZB + naam gemeente”. Ruim 20% van de gemeenten staat niet bij de eerste vijf zoekresultaten. 13% staat niet op de eerste pagina. Dit geeft aan dat de vindbaarheid van de meeste gemeentelijke websites nog niet bepaald optimaal is.

Als belangrijkste redenen waarom zoekmachinemarketing niet wordt gebruikt, geven de gemeenten aan dat de mogelijkheden en de kosten onduidelijk zijn of dat ze er nog helemaal niet bekend mee zijn. Dit geldt voor zowel zoekmachine adverteren als zoekmachineoptimalisatie. Daarnaast geeft 10% van de gemeenten aan niet aan zoekmachine adverteren te doen omdat ze geen commerciële instelling zijn.

Zoekmachinemarketing is een vorm van pull-marketing, omdat de gebruiker van een zoekmachine gericht op zoek is naar informatie. Adverteren in de zoekmachines hoeft dan ook niet perse een commercieel doel te dienen. Het kan gericht worden ingezet om burgers en bedrijven te informeren over de producten en diensten van de gemeente, zoals het aanvragen van een vergunning, promoten van evenementen of het wijzen op de mogelijkheden van een digitaal loket.

De gemeenten erkennen het belang van de gemeentelijke website. Het is opmerkelijk dat slechts enkele gemeenten dit communicatiemiddel optimaal proberen te benutten. Daarom organiseert PauwR Internetmarketing een seminar om de onduidelijkheid met betrekking tot zoekmachinemarketing weg te nemen.

Het seminar “Verbeteren vindbaarheid gemeentelijke website” vindt plaats op woensdag 21 januari 2009 in het Willem II-stadion in Tilburg. Tijdens dit seminar krijgen de deelnemers praktische tips om de vindbaarheid van gemeentelijke websites al op korte termijn te verbeteren. Ook zullen zij een betere gesprekspartner zijn wanneer zij in de toekomst besluiten een gespecialiseerd bureau in te schakelen voor de online marketing van hun website. Aanmelden voor het seminar kan via de website van PauwR: http://www.pauwr.nl/seminar-vindbaarheid-gemeenten/

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn overzichtelijk verwerkt in een presentatie die u online kunt bekijken en downloaden via http://www.pauwr.nl/onderzoek/gebruik-zoekmachinemarketing-gemeenten.php

PauwR is officieel Google AdWords Qualified Company

Trefwoorden: Online Marketing, Pauwr, Zoekmachinemarketing

Contact PauwR Internetmarketing

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share