Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV DICO International is verplaatst naar dinsdag 6 juni

Door: Dico  25-04-2006
Trefwoorden: Aandeelhoudersvergadering, Jaarvergadering Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV DICO International is verplaatst naar dinsdag 6 juni a.s. om 14.00 uur in Amsterdam (Hilton)
De verwerking van een aantal bijzondere transacties in de jaarrekening vergt meer tijd dan was voorzien. In verband hiermee is besloten de jaarvergadering, die aanvankelijk was gepland op 11 mei a.s., te verplaatsen naar 6 juni a.s.
Een van de transacties waar het om gaat, betreft de levering van de grond die DICO in Uden in eigendom heeft. De eerder bekend gemaakte voorlopige winst over 2005 van € 142.000 zal hierdoor naar verwachting licht naar boven worden bijgesteld

Trefwoorden: Aandeelhoudersvergadering, Jaarvergadering Aandeelhouders