Personeelszaken

Door: Interferent  18-08-2014
Trefwoorden: begeleiding bij ontslag

Basis voor succesvol ondernemen Het functioneren van uw medewerkers bepaalt in hoge mate het succes van uw onderneming. Personeelsmanagement is daarom essentieel voor uw bedrijfsvoering. Dit begint bij het aantrekken van de juiste medewerkers door een zorgvuldige werving en selectie, gericht op de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plaats. HR business advies van Interferent kan u hierbij helpen. Als u de juiste mensen eenmaal in dienst hebt, wilt u met een goed personeelsbeleid bereiken dat deze mensen optimaal presteren, en continu bewaken dat er nog steeds sprake is van de juiste persoon op de juiste plaats. Dit doet u onder andere met een goed pakket van arbeidsvoorwaarden en goede arbeidsomstandigheden. Maak daarom gebruik van HR business advies van Interferent. De beschikbare tools van HR business Daarnaast maakt u gebruik van diverse personeelsmanagementinstrumenten, zoals functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken, systematische beoordelingen, scholing, loopbaanplanning en loopbaanbegeleiding. Bovendien houdt u een nauwgezette personeelsadministratie bij, zodat u van elke medewerker een actueel dossier hebt. En op enig moment moet u misschien vaststellen dat er ook weleens geen sprake meer is van de juiste persoon op de juiste plaats. Op zo’n moment besluit u over te gaan tot een ontslagprocedure. Soms is afscheid nemen onvermijdelijk. Ziekteverzuim en re-integratie Niet in de laatste plaats hebt u te maken met de problematiek rondom ziekteverzuim. De laatste tijd wordt u steeds meer geconfronteerd met nieuwe regelgeving van de overheid. Denkt u maar aan de regels met betrekking tot ziekteverzuim, Re-integratie, zorgverzekering, kinderopvang, werktijdvermindering, arbeidstijdenbesluit, de flexwet, de WIA, wijziging in de WW en de politieke discussie over nieuwe regels ten aanzien van het ontslagrecht. En in EU-verband zal er de komende jaren wellicht nog meer op u afkomen. Eén aanspreekpunt Interferent is een personeelsadviesbureau dat bedrijven terzijde staat met al hun personele- en organisatorische vraagstukken. Interferent is van alle markten thuis en biedt u een brede en professionele ondersteuning op alle aandachtsgebieden die te maken hebben met personeel en organisatie. Interferent biedt u één aanspreekpunt voor al uw personeelsvraagstukken.

Trefwoorden: begeleiding bij ontslag

Andere producten en diensten van Interferent

18-08-2014

Managementadvies

Interferent adviseert en ondersteunt managers met betrekking tot de problemen die een manager in zijn of haar dagelijkse praktijk ervaart.


18-08-2014

Loopbaanadvies

Sommige dingen komen gewoon op je pad. Dit kan er soms toe leiden dat je, al dan niet gedwongen door