“Paladijn” nieuwe naam voor welzijn

Door: Stichting Paladijn  30-01-2006
Trefwoorden: Gezondheidszorg, Welzijn, Sociaal Cultureel Werk

De Stichting Welzijn Valkenswaard en Sociaal Cultureel Werk Waalre gaan per 1 februari verder onder de naam “Paladijn” organisatie voor welzijn. Deze stichting is ontstaan na een samenvoeging tussen de twee instellingen. Het centraal kantoor is gevestigd op de Maastrichterweg 51 te Valkenswaard.

De drie sociaal cultureel werkers uit Waalre waren werkzaam voor de inmiddels geliquideerde BWI Waalre. De Stichting Welzijn Valkenswaard, heeft twintig medewerkers. Bij beide organisaties zijn meer dan honderd vrijwilligers actief. De instelling hanteert een professionele werkstijl waarin begrippen als vraaggerichte dienstverlening, openheid, integraal en planmatig werken centraal staan. Op deze wijze wil men beschikbaar zijn voor mensen en organisaties die begeleiding en support goed kunnen gebruiken. De stichting is actief op het gebied van dienstverlening aan ouderen, tienerwerk, jeugd- en jongerenwerk, opbouwwerk in de wijk en sport.

De drie medewerkers, werkzaam in Waalre, zullen bereikbaar blijven in de voor de bewoners van de Waalre vertrouwde locaties, te weten; ‘t Hazzo, Het Klooster en De Pracht. Het sociaal cultureel werk Valkenswaard blijft gevestigd in het centraal bureau, evenals het Lokaal informatie en adviescentrum en het Steunpunt vrijwilligerswerk.

Tijdens het fusieproces is aan medewerkers gevraagd om mee te denken over een nieuwe naam en aan de gebruikers van de organisaties om aan te geven welke van de ingediende namen zij het beste vonden. Paladijn werd door de meeste mensen passend gevonden. Het is een term die werd gebruikt voor een lid van de twaalfkoppige paleiswacht van Karel de Grote. Deze paladijnen stonden bekend als voorbeeld van ridderlijkheid en hoffelijkheid. De naam is voornamelijk gekozen vanwege de betekenis beschermheer en voorvechter. De stichting wil dit graag uitdragen en waarmaken op het gebied van welzijnswerk, voor alle mensen in het werkgebied van Stichting Paladijn.

Trefwoorden: Gezondheidszorg, Sociaal Cultureel Werk, Welzijn

Contact Stichting Paladijn

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share