Ieder nadeel heeft zijn voordeel

Door: Hofstede Makelaardij Franchise  23-10-2008

De Nederlandse woningmarkt vertoont al jaren een structureel tekort aan koopwoningen. Mede door dit tekort zijn de prijzen de laatste jaren behoorlijk hoog opgeschroefd. Laat dat nu in deze bijzondere tijd van financiële crises een voordeel zijn. Een voordeel? Jazeker, want door dit tekort blijven de huizenprijzen namelijk redelijk stabiel.

Huizenprijzen licht gedaald
Waar in landen als Amerika, Engeland of Spanje de prijzen onder invloed van de kredietcrisis kelderen, dalen de huizenprijzen in Nederland maar heel weinig: 0,3 procent in het derde kwartaal van 2008. Weliswaar was dit de eerste prijsdaling sinds 18 jaar, maar bepaald geen percentage waar we wakker van hoeven te liggen. Zeker niet als we weten dat de huizenprijzen het vorige kwartaal nog licht stegen met 1,9 procent en over het hele jaar 2008 tot op heden gemeten een stijging van 1,6 procent te zien gaf. Naast een lichte prijsdaling blijkt dat woningen ook iets langer te koop staan. Gemiddeld staat een woning in Nederland nu 75 dagen te koop, 6 procent langer dan een kwartaal eerder.

Kredietkraan moet open blijven
Kortom, de Nederlandse woningmarkt kan bogen op uitstekende rapportcijfers. Zeker als we weten dat ons land een gedegen hypothecaire gedragscode kent. Geen enkele reden voor paniek. NVM voorzitter Ger Hukker deed daarom onlangs een oproep aan de Nederlandse banken om de kredietkraan voor hypotheken niet teveel aan te draaien, waardoor de betaalbaarheid van koopwoningen zou kunnen verslechteren. Het Nederlandse bankwezen heeft in vergelijking met de ons omringende landen de laatste jaren al een veel stringenter hypotheekbeleid gevoerd. Maar in deze tijd de kraan nog verder dicht draaien kan schadelijke effecten veroorzaken.

Bron: Hofstede WoonCourant