Overname Inversco door Sligro Food Group afgerond

Door: Sligro Food Group  01-06-2006
Trefwoorden: Retail, Bedrijfsovername

Heden zijn de definitieve contracten ondertekend voor de overname van Inversco Holding B.V. door Sligro Food Group N.V. De intentie tot overname is op 20 april jl. aangekondigd.

Inmiddels heeft de Mededingingsautoriteit meegedeeld dat geen vergunning vereist is en hebben de betrokken ondernemingsraden positief geadviseerd over de overname.

De cijfers van Inversco zullen over een periode van 4 weken in de geconsolideerde halfjaarcijfers 2006 van Sligro Food Group worden opgenomen.

Inversco is een succesvol en sterk groeiend bedrijf dat zich richt op grootschalige foodservice-relaties, zoals institutionele klanten (50%), nationale ketens (25%) en grootschalige horeca (25%).
Inversco is gespecialiseerd in de levering van dag- en semiverse producten voor deze klantendoelgroepen.
Inversco beschikt over een eigen vleesverwerkingsbedrijf en een groentencentrale. Daarnaast heeft zij een drietal productiefaciliteiten voor convenienceproducten in Eindhoven, Ter Apel en Amsterdam. Over het jaar 2006 wordt een omzet verwacht van ruim € 130 miljoen met circa 400 medewerkers op fulltime basis. Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie van goodwill (ebitda) zal naar verwachting circa € 13 miljoen bedragen.

In het beursgenoteerde Sligro Food Group zijn foodretail- en foodservicebedrijven actief, die zich direct en indirect richten op de totale Nederlandse markt van de etende en drinkende mens. Sligro Food Group streeft ernaar een constant en beheerst groeiende kwaliteitsonderneming te zijn in al haar activiteiten en voor al haar stakeholders. Over het jaar 2005 is een omzet gerealiseerd van € 1.546 miljoen met een nettowinst van bijna € 51 miljoen. Het aantal personeelsleden op fulltime basis bedroeg ruim 3.500.

Veghel, 31 mei 2006

Trefwoorden: Bedrijfsovername, Retail

Contact Sligro Food Group

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share