Sligro Food Group en Sperwer Holding nemen Edah over

Door: Sligro Food Group  29-05-2006
Trefwoorden: Retail, Bedrijfsovername, Edah

Een door Sligro Food Group en Sperwer Holding samen gevormd consortium is met Laurus overeengekomen om de 223 eigen winkels van Edah en Edah Lekker & Laag te verwerven. De indicatieve koopprijs voor de activa beloopt € 221 mln. De definitieve koopprijs zal worden bepaald op basis van de waarde van specifieke activa per transactiedatum.
Alle medewerkers van de winkels, het distributiecentrum te Someren en het gerelateerde deel van de overhead (74 FTE’s) zullen bij het consortium in dienst treden. Het distributiecentrum te Someren wordt tot eind 2007 door het consortium gehuurd. De winkels hebben een totale verkoopvloeroppervlakte van 234.000 m2 en realiseerden in 2005 een consumenten omzet van € 880 mln.
De 50 Edah franchisers zijn vooralsnog niet in de transactie begrepen. Afgesproken is dat het consortium als eerste in verleg zal treden met de franchisenemers. Verwacht wordt dat de transactie in het derde kwartaal afgerond zal worden.
Sligro Food Group en Sperwer Holding zullen de vestigingspunten, die zich daarvoor lenen in gelijke mate omzetten naar hun eigen formules, EM-TÉ en Golff, respectievelijk PLUS. De overige vestigingspunten zullen doorverkocht worden.
Verwacht wordt dat de transitie eind 2007 zal zijn afgerond.
Sligro Food Group heeft van haar bankiers toezeggingen gekregen voor de financiering van haar deel van de koopsom en beraadt zich nog over de definitieve financieringswijze. Verwacht wordt dat de overname vanaf 2008 bij zal dragen aan de winst en de winst per aandeel van Sligro Food Group, wanneer de integratie van de winkels is voltooid.
Conform de SER fusie gedragsregels is de transactie gemeld en wordt de Sligro Food Group ondernemingsraad om advies gevraagd. De transactie zal worden aangemeld bij de mededingingsautoriteiten.
Sligro Food Group zal de onderhavige transactie ook ter goedkeuring voorleggen in een bijzondere algemene vergadering
van aandeelhouders.
Veghel, 29 mei 2006

Trefwoorden: Bedrijfsovername, Edah, Retail

Contact Sligro Food Group

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share