Inspiratie en innovatie tijdens een geslaagde klantendag.

Door: Van Campen Consulting  18-10-2006

Recent trakteerde het organisatie-adviesburo Van Campen Consulting uit Veghel haar relaties op een inspirerende dag .
Het buro organiseerde een kleurrijke klantendag in de evenementenhal van de Sligro, waarbij vragen uit de hedendaagse praktijk de leidraad vormde voor de programmering.
Men kon een keuze maken uit een kleurrijk scala aan workshops waarbij deskundigen nieuwe technieken en mogelijkheden introduceerden. In de workshop "verzuim is een keuze" vertelde dhr. N. Visscher, personeelsmanager van de Nederlandse Spoorwegen hoe men in vier maanden tijd erin is geslaagd om het verzuim te reduceren naar 2,5 %.
"In aanvang van ons project, wat we samen met Van Campen Consulting zijn gestart in mei 2006 was het verzuimpercentage rond de 7%", informeerde dhr. Visscher de toehoorders enthousiast.
Ook in de andere workshops klonk er enthousiasme van zowel de zijde van de deskundigen als de bezoekers. De thema's waren duidelijk herkenbaar voor de vele deelnemers.

Deze inspirerende dag werd in het auditorium afgesloten met een tweetal bijzonder verhelderende presentaties.
Zo nam drs. C. Mittendorff met zijn presentatie "Van oude honden en nieuwe kunstjes" een aantal aannames met betrekking tot de oudere werknemer op de proef.
"Senioren zijn helemaal niet vaker ziek dan de jongere werknemer, echter áls de oudere werknemer ziek wordt, is deze wel lánger ziek en daardoor vaak langdurig afwezig" aldus deze crisispsycholoog en stressdeskundige die vervolgens aangaf hoe men senioren binnen het bedrijf flexibel kan houden.

Mevrouw drs. S. Duyts en dr. IJ Kant, van de faculteit Geneeskunde Universiteit Maastricht, presenteerden de nieuwste onderzoeksresultaten naar effectiviteit van een vroegtijdige interventie bij werknemers met een verhoogd verzuimrisico.

Tot slot gaven de trainingsacteurs van Van Campen Consulting op ludieke wijze een terugblik op deze dag. De organisatie kan tevreden terugkijken op een geslaagde en drukbezochte klantendag.