Groei Vanderlande zet versterkt door

Door: Vanderlande Industries  29-06-2006
Trefwoorden: Finance, Bedrijfsresultaten

Bedrijf op zoek naar 150 nieuwe medewerkers

Groei Vanderlande zet versterkt door

Veghel - Vanderlande Industries (geautomatiseerde material handling systemen), heeft over het per 31 maart afgesloten boekjaar 2005/2006 een omzet gerealiseerd van EUR 436 miljoen, een stijging van 31% ten opzichte van vorig jaar. De nettowinst is meer dan verdubbeld van EUR 6,6 miljoen naar EUR 14,1 miljoen en de orderontvangsten stegen met 12% naar EUR 402 miljoen. Voor het komende boekjaar 2006/2007 verwacht de onderneming een verdere stijging van omzet en winst.
Het aantal werknemers, dat het afgelopen jaar met 144 (12%) steeg naar 1.345, zal komend jaar verder stijgen. Vanderlande is op zoek naar 150 mensen, voornamelijk technisch geschoolden op HBO en universitair niveau.

Peter Gerretse, algemeen directeur van Vanderlande Industries zegt in een toelichting:
“We hebben een uitermate sterk jaar achter de rug met een 12% groei van de orderontvangsten, een omzetgroei van 31% en ruim een verdubbeling van het resultaat. We zijn succesvol geweest in alle sectoren. Zo hebben we in de markt voor distributiesystemen belangrijke orders verworven waaronder die voor modeketen Next in de UK. Ook in bagageafhandeling werden weer diverse grote en kleine projecten binnengehaald.
Verder zijn we tevreden met de voortgang van zeer grote projecten als de nieuwe vijfde terminal op Heathrow. De uitvoering van dit project verloopt volgens plan en we zijn nu bezig met het inregelen en testen van het systeem.”
“Deze ontwikkelingen onderstrepen de leidende positie die Vanderlande wereldwijd heeft. Het komende boekjaar 2006/2007 verwachten we opnieuw groei. Om die te realiseren verwachten we het komende jaar weer 150 medewerkers aan te nemen.”

Groei in alle sectoren
Vanderlande Industries heeft voor EUR 402 miljoen aan nieuwe orders geboekt ten opzichte van EUR 358 miljoen in het jaar daarvoor, een stijging van 12%. Dit succes kwam mede tot stand dankzij de voortdurende groei van de markt voor systemen voor bagageafhandeling waarin de onderneming tot de top 3 van de wereld behoort. Diverse orders werden ontvangen uit onder meer Rusland en Turkije, en voor luchthavens als Cairo, Vancouver en Hyderabad. Verder werden additionele orders ontvangen van Amsterdam Airport Schiphol als onderdeel van een lange termijn samenwerkingsovereenkomst.
De stijging van de orderontvangsten was verder een gevolg van meer opdrachten voor onderhoud en services. Ook de hernieuwde groei van de markt voor sorteersystemen voor expresse pakketdiensten droeg bij aan de stijging.
En hoewel de markt voor distributiesystemen in Europa moeilijk bleef, is de onderneming er in geslaagd om een aantal substantiële orders te verwerven waaronder een belangrijke order voor de modeketen Next Ltd. in Engeland.

Sterke winstverbetering
De omzet steeg met 31% naar EUR 436 miljoen (vorig jaar EUR 332 miljoen). Een belangrijke bijdrage aan deze stijging werd geleverd door de uitvoering van het Heathrow Terminal 5 project, een van de grootste bagageafhandeling systemen ter wereld.
Het bedrijfsresultaat steeg van EUR 10,4 miljoen naar EUR 24,0 miljoen als gevolg van groei van de omzet en van resultaten op het gebied van procesverbetering.
De nettowinst werd vorig jaar beïnvloed door een bijzondere last waardoor deze uitkwam op EUR 1,4 miljoen. Exclusief deze bijzondere last steeg de winst met 113% van EUR 6.6 miljoen naar EUR 14,1 miljoen.
Het orderboek daalde van EUR 635 miljoen naar EUR 601 miljoen als gevolg van de voortgang van het BAA contract voor Heathrow Terminal 5. Wordt dit contract buiten beschouwing gelaten dan steeg het orderboek met 27% naar EUR 499 miljoen (vorig jaar EUR 393 miljoen).


Uitstekende vooruitzichten
Op basis van de verwachte marktgroei, de continue investeringen in R&D en de, voor de industrie zeer goed gevulde, orderportefeuille verwacht de onderneming het komende boekjaar een verdere stijging van omzet en resultaat.

Op dit moment ruim 100 vacatures
De voortgaande groei van de activiteiten leidt ertoe dat de onderneming het komende jaar 150 nieuwe medewerkers aan zal nemen. Op dit moment bedraagt het aantal openstaande vacatures meer dan 100, voornamelijk voor technici en informatici op HBO en universitair niveau.

Trefwoorden: Bedrijfsresultaten, Finance