TOPIGS voldoet als eerste aan Code-Efabar

Door: Topigs Nederland  20-03-2006
Trefwoorden: Landbouw, Varkenshouderij, Code-efabar

TOPIGS voldoet als eerste Europese varkensfokkerij-organisatie aan de Code of Good Practice voor verantwoorde fokkerij, kortweg Code-EFABAR. TOPIGS voldoet daarmee aan normen die in deze code gesteld zijn voor een verantwoorde en duurzame fokkerij en k.i.. De gebalanceerde fokkerij die TOPIGS toepast waarbij niet op één specifiek kenmerk wordt geselecteerd maar op het varken als één functionerend geheel, is een voorbeeld van verantwoorde, duurzame fokkerij.

De Code-EFABAR is opgesteld door het Europees forum voor fokkerij en k.i.-organisaties EFFAB (European Forum for Farm Animal Breeders). In de code zijn eisen opgenomen op gebied van gezondheid, productkwaliteit, dierwelzijn, biodiversiteit en economische duurzaamheid. De code is ontwikkeld met ondersteuning van de Europese Unie en is van toepassing op voor zowel varkens, kippen, rundvee als aquacultuur. Verschillende belangengroepen zoals fokkerij- en k.i.-organisaties, ethici en dierenwelzijnorganisaties zijn bij de ontwikkeling ervan betrokken geweest.

Trefwoorden: Code-efabar, Landbouw, Varkenshouderij,

Contact Topigs Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share