Deformatiemetingen

Door: TB Expertise  14-07-2011
Trefwoorden: Expertise, Trillingsmetingen, Vooropname

Elke bouwgrond is even uniek als het project zelf. Afhankelijk van bodemstructuur, de bouwactiviteiten en grondwaterstanden kan gronddeformatie optreden. Dat daarbij belendingen en andere objecten in de omgeving niet worden beschadigd is niet uit te sluiten. Een degelijk deformatieplan begint daarom met het vastleggen van de beginsituatie. Door het uitvoeren van nauwkeurigheidswaterpassingen worden aangebrachte peilbouten in het verticale vlak (Z) tot op tienden van mm's vastgelegd. Naast deze registratie is het mogelijk de situatie in het horizontale vlak (X,Y) vast te leggen. Met deze nulmetingen heeft u een instrument in huis dat discussies bij schadeclaims voorkomt. Daarnaast begeleiden onze deskundigen u tijdens het project met deze omgevingscontrole. U kunt onze experts - met ruime ervaring, een geodetische achtergrond en uitgerust met de meest moderne meetapparatuur - ook inschakelen voor ander onafhankelijk meetwerk.

Trefwoorden: bouwschade voorkomen, Expertise, hoogte en deformatiemetingen, Rapport belendingen, Trillingsmetingen, Vooropname,

Andere producten en diensten van TB Expertise

14-07-2011

Geluidsmetingen

Naast trillingen zijn lawaai en geluidsoverlast voor omwonenden de meest hinderlijke aspecten van een bouwproject. TB Expertise voert conform de


14-07-2011

Trillingsmetingen

Het voorkomen van ongelukken, schade aan het project én omgeving moet tijdens elk bouwproject een hoge prioriteit hebben. Wij voeren