Geluidsmetingen

Door: TB Expertise  14-07-2011
Trefwoorden: Expertise, Trillingsmetingen, Vooropname

Naast trillingen zijn lawaai en geluidsoverlast voor omwonenden de meest hinderlijke aspecten van een bouwproject. TB Expertise voert conform de geldende normen, wetten en regels geluidsmetingen uit. Door te controleren of geproduceerde geluidsniveaus binnen de gestelde normen en regels blijven, kunt u aan de directe omgeving aantonen dat u volgens de richtlijnen werkt. Niet alleen bij nieuwbouwprojecten maar ook bij andere vormen van geluidsoverlast worden door ons metingen uitgevoerd. Een voorbeeld is akoestisch onderzoek ter bepaling van contact- en luchtgeluidisolatiewaarden, zodat kan worden getoetst aan het Bouwbesluit.

Trefwoorden: bouwschade voorkomen, Expertise, hoogte en deformatiemetingen, Rapport belendingen, Trillingsmetingen, Vooropname,

Andere producten en diensten van TB Expertise

14-07-2011

Deformatiemetingen

Elke bouwgrond is even uniek als het project zelf. Afhankelijk van bodemstructuur, de bouwactiviteiten en grondwaterstanden kan gronddeformatie optreden. Dat


14-07-2011

Trillingsmetingen

Het voorkomen van ongelukken, schade aan het project én omgeving moet tijdens elk bouwproject een hoge prioriteit hebben. Wij voeren