Trillingsmetingen

Door: TB Expertise  14-07-2011
Trefwoorden: Trillingsmetingen, bouwschade voorkomen, hoogte en deformatiemetingen,

Het voorkomen van ongelukken, schade aan het project én omgeving moet tijdens elk bouwproject een hoge prioriteit hebben. Wij voeren trillingsmetingen uit conform richtlijnen opgesteld door Stichting Bouw Research en beschikken over kwalitatief hoogwaardige, door TNO gekalibreerde, meetapparatuur. 

Afhankelijk van project, werkmethoden, en de omgeving worden aan de hand van de richtlijnen grenswaarden voor trillingen bepaald. Of het nu gaat om indicatieve, beperkte of uitgebreide metingen; trillingen veroorzaakt door heiwerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden of een verkeersdrempel; u kunt bij ons terecht. Door trillingen te registreren, monitoren, controleren en te bewaken kunnen onze experts u vroegtijdig inseinen en adviseren bij het bijsturen, aanscherpen en eventueel aanpassen van uw bouwmethode. Regeren is vooruitzien. Niemand heeft er baat bij dat het werk wordt stilgelegd met alle bijkomende discussies en kosten.

Trefwoorden: bouwschade voorkomen, hoogte en deformatiemetingen, Trillingsmetingen,

Andere producten en diensten van TB Expertise

14-07-2011

Geluidsmetingen

Naast trillingen zijn lawaai en geluidsoverlast voor omwonenden de meest hinderlijke aspecten van een bouwproject. TB Expertise voert conform de


14-07-2011

Deformatiemetingen

Elke bouwgrond is even uniek als het project zelf. Afhankelijk van bodemstructuur, de bouwactiviteiten en grondwaterstanden kan gronddeformatie optreden. Dat