eaZea wordt Easy

eaZea wordt Easy van Easy Personeel

Door: Easy Personeel  11-09-2008

eaZea wordt Easy

Trots presenteren wij onze nieuwe naam en logo. Eazea Personeel gaat verder als Easy Personeel.
Een naam die beter past bij onze professionele, praktische en ongecompliceerde dienstverlening.

Easy Personeel heeft niet alleen een nieuwe naam, maar ook een nieuw concept. Naast werving & selectie is er, juist vanuit het MKB, steeds meer vraag naar professioneel personeelsbeleid. In die behoefte willen wij voorzien, bijvoorbeeld met ons Online Personeels Administratie Systeem; Easy Pas.

Easy PAS kenmerkt zich als overzichtelijk, eenvoudig, betaalbaar en gebruiksvriendelijk.

Meer voor minder
Meer : met het systeem wordt meer geadministreerd; het vervangt eindeloze Excel lijstjes.
Minder : het is minder arbeidsintensief, omdat het systeem zich uitstekend leent om te worden gekoppeld aan andere systemen.

Toepassingen :

  • een goede integratie met Microsoft Office; personeelsgegevens kunnen worden gekoppeld aan Word-documenten, waardoor je bijvoorbeeld eenvoudig een arbeidscontract opstelt.
  • automatische koppelingen; het zorgt er bijvoorbeeld voor dat een personeelswijziging die ook voor het salaris belangrijk is, automatisch wordt doorgemeld aan de salarisadministrateur of zelfs automatisch wordt verwerkt in het salarispakket.
  •  registratie van persoonsgegevens, functionerings- en opleidingsgegevens, verzuim- en verlof, het opbouwen van een digitaal dossier, employee benefits etc.
  • signaalfunctie; aflopen proeftijd of contracten voor bepaalde tijd, verjaardagen, Wet Poortwachter etc.
  • medewerkers vragen via het systeem hun vrije dagen aan, welke na acceptatie door de leidinggevende wordt geregistreerd en in mindering wordt gebracht op het saldo.

Internet
Het systeem wordt beschikbaar gesteld via Internet. Hierdoor is het mogelijk om vanaf iedere werkplek met internettoegang aan de personeelsadministratie te werken.
De gegevens worden door professionals beheerd en veilig opgeslagen in een speciaal daarvoor ingericht datacentrum van LeaseWeb op Schiphol-Rijk. Leaseweb is uitgekozen als ’top level‘ hostingprovider.
Tenzij er maatwerk moet worden geleverd, zijn er geen investeringen in software en hardware noodzakelijk; u beschikt altijd over de laatste versie.

Meer informatie kunt u vinden op www.easypersoneel.nl of stuur een e-mail naar: [email protected].