Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie van Pal Management Consultancy

Door: Pal Management Consultancy  03-04-2012
Trefwoorden: Gezondheidszorg, Management Consultancy, Gezondheidscentra

De bedrijfsfysiotherapeut (verder BFT genoemd) formuleert een definitie van het (potentiele) gezondheidsprobleem en de mogelijke aanpak daarvan op basis van informatie, verkregen uit het introductiegesprek, reeds beschikbare rapporten en interviews.

In de kennismakeingsfase en de oriëntatiefase (screening) wordt een voorlopige definitie van problematiek opgesteld. In de kennismakingsfase screent de BFT of er sprake is van een indicatie voor BFT. De BFT betrekt bij de kennismaking de relevante betrokkenen in een organisatie en geeft aan wat verwacht mag worden en welke werkwijze daarbij gehanteerd wordt. Tijdens de oriëntatiefase  wordt met meer diepgang dan in de kennismakingsfase informatie verzameld over de opdrachtgever, het gezondheidsprobleem (inclusief de risicofactoren) binnen het bedrijf en de te onderzoeken functies van werknemers. Pas na deze orientatie wordt besloten of nader onderzoek op zijn plaats is. Doorslaggevend daarbij is de mate waarin het vermoeden bestaat dat het gaat om problematiek van het bewegend functioneren van een medewerker of een groep werknemers in relatie tot de werksituatie. Over de resultaten uit de kennismakingsfase en de oriëntatiefase rapporteert de BFT aan de opdrachtgever.

Wanneer besloten is het bedrijfsfysiotherapeutische handelen voort te zetten, stelt de BFT een plan op voor de onderzoeksfase. Dit plan omvat naast de definitieve probleemstelling een keuze uit onderzoeksmethoden, een tijdsplanning en (eventueel) een begroting.

De BFT:

  • vormt zich een beeld van het bedrijf of de organisatie door gerichte vragen,   een oriënterende rondgang en/of doornemen van beschikbare rapporten.
  • formuleert een eerste definitie van het mogelijke gezondheidsprobleem
  • stelt een nader onderzoek voor dat moet resulteren in een plan van aanpak met tijdsplanning en begroting.
  • rapporteert de conclusies en aanbevelingen uit de screeningsfase aan de opdrachtgever.

Trefwoorden: Arbeidsreintegratie, Arbodienstverlening, Bedrijfsarts, Bedrijfsfysiotherapie, Bedrijfspsycholoog, Begeleid Werken, Diagnostiek, Fysieke Belasting, Gezondheidscentra, Gezondheidsmanagement, Gezondheidswerkers, Gezondheidszorg, herstelbegeleiding, innovatieprocessen, Management Consultancy, Onderzoek, Organisatie Advies, PAL, PAL Management Consultancy, PALMC, Personal Coaching, Persoonlijke Ontwikkeling, Psychologische Hulpverlening, Reintegratie, verzuiminterventies, Vitaliteit, Vitaliteitsmanagement, Werk Naar Werk, Werkplaatsinrichting, Werkplekonderzoek,

Contact Pal Management Consultancy

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Pal Management Consultancy

arbodienstverlening van Pal Management Consultancy thumbnail
03-04-2012

arbodienstverlening

maatwerk snelle diagnostiek return of investment betrokken kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk evidence based educatief preventief duurzaam winstgevend effectieve aanpak snel in balans energiek productief vitaal gecertificeerd