Rexam en Airspray bereiken overeenstemming over het voorgenomen openbaar bod

Door: Rexam Airspray  23-03-2006
Trefwoorden: Finance, Bedrijfsovername

Onder verwijzing naar het gezamenlijke persbericht van 22 februari 2006, maken Airspray N.V. ( Airspray ), Rexam PLC ( Rexam ) en Rexam Plastics Nederland B.V. ( Bieder ) hierbij gezamenlijk bekend dat zij inmiddels overeenstemming hebben bereikt over het voorgenomen aanbevolen openbaar bod ( Bod ) door de Bieder op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het aandelenkapitaal van Airspray ( Aandelen Airspray ) tegen een prijs in contanten van EUR 26,75 per Aandeel Airspray ( Biedprijs ), deze Biedprijs is exclusief het dividend van EUR 0,75 per Aandeel Airspray dat over het boekjaar 2005 betaalbaar zal worden gesteld. De voorbereidingen van het voorgenomen Bod vorderen voorspoedig. De Bieder verwacht nu het Bod te zullen uitbrengen in de tweede helft van april 2006 door middel van de beschikbaarstelling
van het biedingsbericht.
De Ondernemingsraad van Airspray heeft een positief advies uitgebracht inzake het voorgenomen Bod. De Duitse federale mededingingsautoriteit heeft goedkeuring gegeven onder het Duitse mededingingsrecht voor het verkrijgen van volledige zeggenschap door de Bieder over de activiteiten van Airspray.
Dit is een openbare aankondiging als bedoeld in artikel 9b lid 1 en 9g lid 1a van het Besluit toezicht
effectenverkeer 1995. Dit persbericht verschijnt ook in het Engels. In geval van verschillen zal de Engelse versie
leidend zijn.

Trefwoorden: Bedrijfsovername, Finance

Contact Rexam Airspray

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share