Uitspraak rechtzaak SBS/DEB versus Airspray

Door: Rexam Airspray  24-02-2006
Trefwoorden: Juridisch, Octrooi

Alkmaar, 23 februari 2006 - Zoals reeds in eerdere berichtgeving aangegeven is Airspray betrokken in een rechtszaak in Nederland, die is aangespannen door SBS/DEB. In maart 2005 heeft SBS/DEB een zaak aanhangig gemaakt tegen Airspray, waarbij zij inbreuk op haar octrooi heeft geclaimd. Volgens Airspray was van inbreuk geen sprake, en is bovendien het octrooi van SBS/DEB nietig.
Op woensdag 22 februari is de rechter tot een uitspraak gekomen. Het SBS/DEB octrooi EP 0703831 b1, voor zover voor Nederland verleend, is door de Rechtbank van Den Haag vernietigd. SBS/DEB heeft de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan bij het daartoe bevoegde gerechtshof.
Het is niet bekend of deze uitspraak ook gevolgen heeft voor de rechtszaak van SBS/DEB versus Gojo die in Amerika sinds medio 2003 loopt. Gojo is een belangrijke speler in de markt voor commerciële handzeep in de Verenigde Staten, die een nieuwe wanddispenser heeft gelanceerd met gebruik van een Airspray schuimpomp. SBS/DEB heeft ook daar inbreuk op haar patent geclaimd. In deze Amerikaanse zaak heeft Gojo een overeenkomst gesloten met Airspray, waarbij Gojo de rechtszaak en de kosten voor haar rekening zal nemen. Onbekend is wanneer de Amerikaanse rechter tot een oordeel zal komen.
In 2004 heeft Airspray een oppositie ingesteld bij het Europese Octrooi Buro inzake een ander octrooi van SBS/DEB. In deze zaak is nog geen uitspraak gedaan. Airspray heeft zelf vele octrooien en zal niet schromen octrooi-inbreuken aan te vechten.

Trefwoorden: Juridisch, Octrooi

Contact Rexam Airspray

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share