Aansprakelijkheidsrisico verschilt per bedrijf

Door: SEDW Alkmaar  02-12-2014
Trefwoorden: Aansprakelijkheid, AVB, Beroepsaansprakelijkheid

U heeft, zoals de meeste ondernemers in Nederland, ongetwijfeld een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten. Maar zijn daarmee al uw aansprakelijkheidsrisico's afgedekt? Een AVB biedt over het algemeen soelaas als u of uw medewerker door werkzaamheden schade toebrengt aan anderen of aan zaken van anderen. Maar er zijn nog andere vormen van aansprakelijkheid en die schade vergoedt een AVB niet (altijd). Waarvoor kunt u zoal aansprakelijk gesteld worden? Werkgeversaansprakelijkheid Een ongeval op het werk, rsi of ziek worden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Als uw werknemer schade oploopt door zijn werkzaamheden, bent u daar als werkgever aansprakelijk voor, tenzij u kunt aantonen dat u aan uw zorgplicht heeft voldaan. Productaansprakelijkheid Als een consument schade ondervindt door een product dat u als importeur, handelaar of detaillist verkocht heeft, kunt u voor deze schade aansprakelijk gesteld worden. Dat kan ook als u geen schuld treft. U kunt de schade op uw beurt verhalen op de producent, maar dit lukt niet altijd. Milieuaansprakelijkheid Als er in uw bedrijf gewerkt wordt met gevaarlijke of schadelijke stoffen, kan dat een risico inhouden. Wanneer die stoffen in het milieu terechtkomen kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Maar ook als door brand in uw bedrijf het milieu of omwonenden schade ondervinden door vrijgekomen stoffen, kan er sprake zijn van aansprakelijkheid. Ieder bedrijf moet zich daarom bewust zijn van dit risico. Beroepsaansprakelijkheid Bij het uitoefenen van uw beroep kunt u fouten maken: u bent bijvoorbeeld nalatig geweest, heeft een vergissing gemaakt, onjuiste informatie verschaft of een gebrekkig advies gegeven. De gevolgen voor uw opdrachtgever kunnen groot zijn. Als u aansprakelijk gesteld wordt voor de schade krijgt u te maken met hoge juridische kosten, schadeclaims en reputatieschade. Brandaansprakelijkheid Sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor aansprakelijkheid bij brand. U kunt daardoor nu aansprakelijk gesteld worden voor de volledige brandschade. Dat kan tot een miljoenenclaim leiden. Goed beeld van de risico's Welke aansprakelijkheidsrisico's u loopt, hangt onder meer af van het soort bedrijf dat u heeft, de werkzaamheden die worden uitgevoerd en het gebouw waar u gevestigd bent. Neem contact op met ons kantoor om te bespreken of u een goed beeld heeft van de risico's en of u afdoende verzekerd bent. http://www.sedw.nl//index.phtml?nieuwsid=1146

Trefwoorden: Aansprakelijkheid, Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven, aansprakelijkheidsverzekering bedrijven, aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, AVB, Bedrijfsaansprakelijkheid, Beroepsaansprakelijkheid, Brandaansprakelijkheid, Milieuaansprakelijkheid,

Ander nieuws en updates van SEDW Alkmaar

15-09-2015

Test

Test. Werkt dit?


Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 gaan er nieuwe regels gelden in het ontslagrecht. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? En wat betekenen de nieuwe regels voor uw medewerkers?


Verzuim door stress neemt toe van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Verzuim door stress neemt toe

Het ziekteverzuim in Nederland lag in 2014 op 3,9%, vrijwel gelijk aan dat van het jaar daarvoor. Toch is er reden voor ongerustheid. Het verzuim door stress neemt namelijk sterk toe.


WGA: eigenrisicodrager of UWV? van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

WGA: eigenrisicodrager of UWV?

Zowel voor vaste medewerkers als voor flexwerkers heeft u verantwoordelijkheden voor het geval zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Sturen op deze kosten wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe verzekert u zich bijvoorbeeld?


24-03-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Praktijk van spookfacturen aangepakt van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Praktijk van spookfacturen aangepakt

Geschat wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven ieder jaar zo'n 400 miljoen euro schade lijdt door acquisitiefraude. De criminelen die hier achter zitten, waren altijd moeilijk aan te pakken. Maar dat gaat veranderen.


Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto Het goede nieuws: in 2014 werden er minder auto's gestolen dan het jaar daarvoor. Het minder goede nieuws: gestolen auto's worden minder vaak teruggevonden. Word geen willoos slachtoffer, maar wees autodieven voor.


Beginnen met exporteren, hoe doe je dat? van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Beginnen met exporteren, hoe doe je dat?

Uw bedrijf draait goed en u ziet kansen uw product ook in het buitenland af te zetten. Maar is dat echt iets voor u: exporteren? Hoe pakt u dat aan en zorgt u ervoor dat uw onderneming soepel in die nieuwe fase terechtkomt?


Elektrisch rijden wint aan populariteit van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Elektrisch rijden wint aan populariteit

Veel Nederlanders staan zeer positief tegenover rijden in een elektrische auto. Het is milieuvriendelijk en biedt een aantal financiële voordelen. Wordt uw volgende auto een elektrische?


Goed verzekerd op ski-vakantie van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Goed verzekerd op ski-vakantie

Naar verwachting gaan 850.000 Nederlanders dit jaar op wintersportvakantie. Bent ook u van plan uw ski's onder te binden? Vergeet dan niet om u goed te verzekeren voor medische kosten. Hieronder enkele aandachtspunten.