Aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers

Aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers van SEDW Alkmaar

Door: SEDW Alkmaar  10-02-2015
Trefwoorden: Verzekering, Ziekteverzuimverzekering, Employee Benefits

Misschien zijn er dit jaar mooie groeimogelijkheden voor uw bedrijf. Dan ontstaat er dynamiek in het personeelsbestand. Want u wilt nieuwe mensen aantrekken, maar ziet ook medewerkers vertrekken. Hoe bent en blijft u een aantrekkelijke werkgever? Dit jaar groeit naar verwachting het aantal vacatures, stijgt het aanbod aan arbeidskrachten en zijn werkenden vaker van plan om van baan te wisselen. Herkent u deze trend, wilt u dit jaar meer nieuwe mensen aan trekken en de goede medewerkers behouden? Dan is het misschien goed weer eens naar uw secundaire arbeidsvoorwaarden te kijken. Welke regelingen maken u aantrekkelijk? Een auto of een telefoon van de zaak, vergoedingen voor kinderopvang, verlofdagen, opleidingen en collectieve verzekeringen: u kunt verschillende employee benefits aanbieden boven op het salaris. Welke zijn aantrekkelijk voor úw medewerkers? En in hoeverre kunnen zij zelf hun employee benefitspakket kiezen? En dan de Werkkostenregeling. Wat valt daar onder en wat niet? Wij denken graag met u mee en adviseren u over collectieve verzekeringen, inkomensregelingen en andere aantrekkelijke regelingen. Tijdelijke krachten Wilt u nog geen nieuwe vaste medewerkers aantrekken, maar eerst een beroep doen op uitzendkrachten of tijdelijke contracten aanbieden? Realiseer u dan wat de gevolgen zijn. Zo bepaalt de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) dat u een gedifferentieerde premie betaalt om daarmee bij te dragen aan ziektekosten van flexwerkers die in de Ziektewet of WIA komen. Dit heeft ook gevolgen voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en de WGA. Ook kunt u aansprakelijk gesteld worden als een uitzendkracht op de werkvloer een ongeval veroorzaakt of krijgt. U bent verantwoordelijk voor hun veiligheid op de werkplek. Mogelijkheden Als u nieuwe medewerkers wilt aantrekken, neem dan contact op met ons kantoor. Wij bespreken welke mogelijkheden u heeft om uzelf als aantrekkelijk werkgever te profileren. En we gaan na of er verzekeringen aangepast moeten worden als uw personeelsbestand groeit. http://www.sedw.nl//index.phtml?nieuwsid=1165

Trefwoorden: Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Collectieve Verzekering, eigen risico, Employee Benefits, inkomensregelingen, Verzekering, Werkkostenregeling, Wga, Wia, Ziekteverzuimverzekering, Ziektewet,

Ander nieuws en updates van SEDW Alkmaar

15-09-2015

Test

Test. Werkt dit?


Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 gaan er nieuwe regels gelden in het ontslagrecht. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? En wat betekenen de nieuwe regels voor uw medewerkers?


Verzuim door stress neemt toe van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Verzuim door stress neemt toe

Het ziekteverzuim in Nederland lag in 2014 op 3,9%, vrijwel gelijk aan dat van het jaar daarvoor. Toch is er reden voor ongerustheid. Het verzuim door stress neemt namelijk sterk toe.


WGA: eigenrisicodrager of UWV? van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

WGA: eigenrisicodrager of UWV?

Zowel voor vaste medewerkers als voor flexwerkers heeft u verantwoordelijkheden voor het geval zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Sturen op deze kosten wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe verzekert u zich bijvoorbeeld?


24-03-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Praktijk van spookfacturen aangepakt van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Praktijk van spookfacturen aangepakt

Geschat wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven ieder jaar zo'n 400 miljoen euro schade lijdt door acquisitiefraude. De criminelen die hier achter zitten, waren altijd moeilijk aan te pakken. Maar dat gaat veranderen.


Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto Het goede nieuws: in 2014 werden er minder auto's gestolen dan het jaar daarvoor. Het minder goede nieuws: gestolen auto's worden minder vaak teruggevonden. Word geen willoos slachtoffer, maar wees autodieven voor.


Beginnen met exporteren, hoe doe je dat? van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Beginnen met exporteren, hoe doe je dat?

Uw bedrijf draait goed en u ziet kansen uw product ook in het buitenland af te zetten. Maar is dat echt iets voor u: exporteren? Hoe pakt u dat aan en zorgt u ervoor dat uw onderneming soepel in die nieuwe fase terechtkomt?


Elektrisch rijden wint aan populariteit van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Elektrisch rijden wint aan populariteit

Veel Nederlanders staan zeer positief tegenover rijden in een elektrische auto. Het is milieuvriendelijk en biedt een aantal financiële voordelen. Wordt uw volgende auto een elektrische?


Goed verzekerd op ski-vakantie van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Goed verzekerd op ski-vakantie

Naar verwachting gaan 850.000 Nederlanders dit jaar op wintersportvakantie. Bent ook u van plan uw ski's onder te binden? Vergeet dan niet om u goed te verzekeren voor medische kosten. Hieronder enkele aandachtspunten.