Als buitenlandse afnemers niet betalen

Als buitenlandse afnemers niet betalen van SEDW Alkmaar

Door: SEDW Alkmaar  01-07-2014
Trefwoorden: Verzekering, Vordering, Wanbetaler

Exportkansen groeien op dit moment en dat is goed nieuws, misschien ook voor uw bedrijf. Maar kijk behalve naar de kansen ook naar de financiële risico's. Want die zijn anders dan bij handel op nationaal niveau. Het vertrouwen in de wereldeconomie is terug. Nederlandse exporteurs verwachten dit jaar een groei van elf procent te realiseren. De belangrijkste handelspartners bevinden zich nog altijd binnen de Europese Unie, maar exporterende bedrijven zien ook grote kansen buiten Europa. Zo winnen Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Singapore, Indonesië en Zuid-Korea aan populariteit. Cultuur en regels De belangrijkste knelpunten bij internationaal zaken doen zijn de cultuurverschillen, buitenlandse regelgeving en het risico dat facturen niet betaald worden. Als u besluit te gaan exporteren, doet u er dan ook goed aan om u te verdiepen in het land waar u uw kansen ziet. U kunt daarvoor onder meer terecht bij de Kamer van Koophandel, bij brancheorganisaties en bij andere ondernemers die al in het buitenland actief zijn. Betalingsrisico Voor exporteurs is het betalingsrisico groter dan voor ondernemers die niet exporteren. U kunt dat risico op verschillende manieren beperken: Vooruitbetaling. U stuurt de goederen pas als de betaling binnen is. Letter of Credit. De koper betaalt het verschuldigde bedrag aan zijn bank. Die maakt het geld naar u over als de goederen binnen zijn. Exportkredietverzekering. U verzekert zich tegen wanbetaling. Zekerheid met exportkredietverzekering De voordelen van een exportkredietverzekering zijn dat uw eventuele verliezen worden vergoed, uw liquiditeitspositie wordt beschermd en u minder geld in kas hoeft te houden om het debiteurenrisico af te dekken. Bovendien krijgt u professionele hulp bij het vorderen van de betaling. Een kredietverzekering kan ook gunstig zijn als u een financiering rond wilt krijgen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 43 procent van de exporteurs voor deze verzekering gekozen heeft. Exporteert u al of gaat u exporteren? Neem contact met ons op voor informatie en advies over het afdekken van het betalingsrisico. http://www.sedw.nl//index.phtml?nieuwsid=1108

Trefwoorden: buitenlandse afnemers, Exportkredietverzekering, Kredietverzekering, niet betalen, Verzekering, Vordering, Wanbetaler, Wanbetalers,

Ander nieuws en updates van SEDW Alkmaar

15-09-2015

Test

Test. Werkt dit?


Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 gaan er nieuwe regels gelden in het ontslagrecht. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? En wat betekenen de nieuwe regels voor uw medewerkers?


Verzuim door stress neemt toe van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Verzuim door stress neemt toe

Het ziekteverzuim in Nederland lag in 2014 op 3,9%, vrijwel gelijk aan dat van het jaar daarvoor. Toch is er reden voor ongerustheid. Het verzuim door stress neemt namelijk sterk toe.


WGA: eigenrisicodrager of UWV? van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

WGA: eigenrisicodrager of UWV?

Zowel voor vaste medewerkers als voor flexwerkers heeft u verantwoordelijkheden voor het geval zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Sturen op deze kosten wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe verzekert u zich bijvoorbeeld?


24-03-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Praktijk van spookfacturen aangepakt van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Praktijk van spookfacturen aangepakt

Geschat wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven ieder jaar zo'n 400 miljoen euro schade lijdt door acquisitiefraude. De criminelen die hier achter zitten, waren altijd moeilijk aan te pakken. Maar dat gaat veranderen.


Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto Het goede nieuws: in 2014 werden er minder auto's gestolen dan het jaar daarvoor. Het minder goede nieuws: gestolen auto's worden minder vaak teruggevonden. Word geen willoos slachtoffer, maar wees autodieven voor.


Beginnen met exporteren, hoe doe je dat? van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Beginnen met exporteren, hoe doe je dat?

Uw bedrijf draait goed en u ziet kansen uw product ook in het buitenland af te zetten. Maar is dat echt iets voor u: exporteren? Hoe pakt u dat aan en zorgt u ervoor dat uw onderneming soepel in die nieuwe fase terechtkomt?


Elektrisch rijden wint aan populariteit van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Elektrisch rijden wint aan populariteit

Veel Nederlanders staan zeer positief tegenover rijden in een elektrische auto. Het is milieuvriendelijk en biedt een aantal financiële voordelen. Wordt uw volgende auto een elektrische?


Goed verzekerd op ski-vakantie van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Goed verzekerd op ski-vakantie

Naar verwachting gaan 850.000 Nederlanders dit jaar op wintersportvakantie. Bent ook u van plan uw ski's onder te binden? Vergeet dan niet om u goed te verzekeren voor medische kosten. Hieronder enkele aandachtspunten.