Beheers verzuimkosten, verbeter personeelsbeleid

Door: SEDW Alkmaar  19-04-2011
Trefwoorden: Verzekeringen, Assurantien, Geldzaken

 Ziekte van een medewerker gaat altijd hand in hand met kosten. Het gaat daarbij om meer dan het loon van de vervanger die u laat werken. Hoe beheerst u die verzuimkosten?

Er zijn verschillende wetten die betrekking hebben op arbeidsomstandigheden en loon van uw medewerkers. Om uw medewerker gezond aan het werk te houden en ziekteverzuim goed in kaart te brengen is er de Arbowet. Daardoor moet u bijvoorbeeld zorgen voor een contract met een geregistreerde bedrijfsarts en een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

Plan van aanpak
Wordt uw medewerker daadwerkelijk ziek, dan moet u volgens de Wet uitbreiding loondoorbetalingverplichting bij ziekte (WULBZ) zijn loon nog 104 weken doorbetalen. Na zes weken krijgt u te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. U moet dan zorgen voor een plan van aanpak, casemanagement en een re-integratieverslag.

Beter personeelsbeleid
Ziekteverzuim is typisch een risico dat je als ondernemer niet zelf draagt. Een verzuimverzekering is een veel betere oplossing en heeft verschillende voordelen. Want u weet precies hoeveel u betaalt en beheerst zo u uw kosten. Veel verzekeraars bieden bovendien professionele ondersteuning om ziekteverzuim te voorkomen en te begeleiden. Dat geeft u de kans om uw personeelbeleid te verbeteren, wat weer leidt tot tevreden en gemotiveerdere werknemers.

Neem contact op met ons kantoor als u wilt weten wat een goede verzuimverzekering voor u kan betekenen.

 

Trefwoorden: Assurantieadviseurs, Assurantiebemiddelaar, Assurantiebemiddelaars, Assurantiekantoren, Assurantien, Geldzaken, Verzekeringen, Verzekeringsadviseur, Verzekeringsadviseurs