Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht

Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht van SEDW Alkmaar

Door: SEDW Alkmaar  07-04-2015
Trefwoorden: Ontslag, Rechtbijstand, Rechtbijstandsverzekering

Per 1 juli 2015 gaan er nieuwe regels gelden in het ontslagrecht. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? En wat betekenen de nieuwe regels voor uw medewerkers? De ontslagroute Op dit moment kunt u als werkgever kiezen of u de ontslagzaak aanhangig maakt bij UWV of bij de kantonrechter. Dat kan straks niet meer. Vanaf 1 juli 2015 bepaalt de reden van ontslag de route die u bewandelt. Voor een bedrijfseconomisch ontslag of ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid gaat u naar UWV. Voor ontslag om persoonlijke redenen moet u naar de kantonrechter. Een persoonlijke reden is bijvoorbeeld het disfunctioneren van de medewerker. In dat geval moet u het ontslag kunnen onderbouwen met een dossier waaruit blijkt dat u over een langere periode ontevreden bent over het werk van uw medewerker. U kunt ook met uw medewerker onderling een beëindigingsovereenkomst sluiten. Dan hoeft de procedure niet meer via UWV of kantonrechter te lopen. Vergoeding Bij ontslag dat nu via de kantonrechter loopt, geldt vaak een ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule. UWV geeft geen ontslagvergoeding. Aan deze scheve situatie wordt een eind gemaakt. Een werknemer heeft per 1 juli 2015 bij ontslag recht op een zogenaamde transitievergoeding. Die is aanmerkelijk lager dan de huidige vergoeding volgens de kantonrechtersformule. Bovendien gaat er een bovengrens gelden van € 75.000 bruto. Verdient uw medewerker meer dan dat, dan krijgt hij maximaal 1 jaarsalaris mee. Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst dan geldt er een andere vergoedingsregel. Tot 2020 hoeft u de arbeidsjaren voor 2013 niet mee te rekenen. Maar dit is alleen zo bij ontslag om bedrijfseconomische redenen waarbij u een slechte financiële situatie van uw bedrijf kunt aantonen. De kantonrechter kan ook de ontslagvergoeding verlagen of op nul stellen als uw medewerker ernstig verwijtbaar is bij zijn ontslag of als uw financiële positie zo slecht is dat het voortbestaan uw bedrijf in gevaar komt. Maar als u ernstige verwijten te maken valt bij het ontslag, kan de vergoeding ook hoger uitvallen. Beroep Uw werknemer kan het ontslag altijd aanvechten bij de kantonrechter en bovendien zelfs hoger beroep en cassatie instellen als het vonnis van de kantonrechter negatief is. Tijdens de procedure kan hij niet ontslagen worden en moet u hem gewoon doorbetalen. Informatie en advies De nieuwe spelregels rondom ontslag zijn complex en kennen nogal wat haken en ogen. Verdiep u goed in de materie en ga na wat er in uw organisatie moet worden aangepast om helemaal klaar te zijn voor het nieuwe ontslagrecht. Daarbij hoort ook de overweging of een rechtsbijstandverzekering u in ontslagzaken kan helpen. Heeft u al een rechtsbijstandverzekering? Ga dan na of deze voldoende dekking biedt bij conflicten over ontslag. Wij denken graag met u mee en adviseren u over een passende rechtsbijstandverzekering. Neem contact op met ons kantoor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van de rijksoverheid. http://www.sedw.nl//index.phtml?nieuwsid=1175

Trefwoorden: Ontslag, ontslagrecfht, Rechtbijstand, Rechtbijstandsverzekering, Rechtbijstandverzekering,

Ander nieuws en updates van SEDW Alkmaar

15-09-2015

Test

Test. Werkt dit?


Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Verzuim door stress neemt toe van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Verzuim door stress neemt toe

Het ziekteverzuim in Nederland lag in 2014 op 3,9%, vrijwel gelijk aan dat van het jaar daarvoor. Toch is er reden voor ongerustheid. Het verzuim door stress neemt namelijk sterk toe.


WGA: eigenrisicodrager of UWV? van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

WGA: eigenrisicodrager of UWV?

Zowel voor vaste medewerkers als voor flexwerkers heeft u verantwoordelijkheden voor het geval zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Sturen op deze kosten wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe verzekert u zich bijvoorbeeld?


24-03-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Praktijk van spookfacturen aangepakt van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Praktijk van spookfacturen aangepakt

Geschat wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven ieder jaar zo'n 400 miljoen euro schade lijdt door acquisitiefraude. De criminelen die hier achter zitten, waren altijd moeilijk aan te pakken. Maar dat gaat veranderen.


Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto Het goede nieuws: in 2014 werden er minder auto's gestolen dan het jaar daarvoor. Het minder goede nieuws: gestolen auto's worden minder vaak teruggevonden. Word geen willoos slachtoffer, maar wees autodieven voor.


Beginnen met exporteren, hoe doe je dat? van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Beginnen met exporteren, hoe doe je dat?

Uw bedrijf draait goed en u ziet kansen uw product ook in het buitenland af te zetten. Maar is dat echt iets voor u: exporteren? Hoe pakt u dat aan en zorgt u ervoor dat uw onderneming soepel in die nieuwe fase terechtkomt?


Elektrisch rijden wint aan populariteit van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Elektrisch rijden wint aan populariteit

Veel Nederlanders staan zeer positief tegenover rijden in een elektrische auto. Het is milieuvriendelijk en biedt een aantal financiële voordelen. Wordt uw volgende auto een elektrische?


Goed verzekerd op ski-vakantie van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Goed verzekerd op ski-vakantie

Naar verwachting gaan 850.000 Nederlanders dit jaar op wintersportvakantie. Bent ook u van plan uw ski's onder te binden? Vergeet dan niet om u goed te verzekeren voor medische kosten. Hieronder enkele aandachtspunten.