Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

Door: SEDW Alkmaar  24-03-2015
Trefwoorden: Verkoop, Hypotheek, Verzekering

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren. WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken en is een regeling om jaarlijks de waarde van woningen en bedrijfspanden vast te stellen. Die waarde is van belang voor de gemeentelijke belastingen. Want hoeveel u betaalt aan onroerendezaakbelasting (ozb) en afvalstoffen- en rioolheffing, hangt onder meer af van de WOZ-waarde. Ook de waterschappen gebruiken de WOZ-gegevens voor de jaarlijkse waterschapsheffingen. Automatische waardebepaling Bij het bepalen van de WOZ geldt als uitgangspunt het bedrag dat uw huis zou opbrengen op de waardepeildatum, 1 januari. De kenmerken van uw woning zoals bouwjaar en type zijn daarvoor van belang. Daarnaast wordt er gekeken naar de prijs waartegen vergelijkbare woningen in de periode rond de peildatum verkocht zijn. Dit is een geautomatiseerd proces, het is dus niet zo dat uw huis apart getaxeerd wordt. Te hoge WOZ-waarde? Maar woningen van hetzelfde bouwjaar en type kunnen heel verschillend zijn en op een totaal andere marktprijs uitkomen. Een goed onderhouden huis dat behoorlijk is gemoderniseerd, is vanzelfsprekend meer waard dan het huis daarnaast waar al 25 jaar niets aan gebeurd is. Toch krijgen beide woningen dezelfde WOZ-waarde. Soms is de WOZ-waarde van een woning dus te hoog vastgesteld. Als u denkt dat dat ook is gebeurd bij uw woning kunt u bezwaar aantekenen. Lagere belastingen Bezwaar aantekenen en de WOZ-waarde zien te verlagen kan de moeite lonen, vooral nu uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat de ozb dit jaar voor de vierde keer op rij sterker stijgt dan afgesproken. Volgens de vereniging verhogen 161 gemeenten de belasting voor huiseigenaren met meer dan 3 procent, de norm die met het ministerie van Binnenlandse Zaken is afgesproken. Gemiddeld stijgt de ozb dit jaar met 3,4 procent in vergelijking met vorig jaar. Ook de afvalstoffen- en rioolheffing kunnen fors hoger uitvallen dit jaar. Lagere WOZ ongunstig bij verkoop Bedenk voor u bezwaar aantekent wel dat een lage WOZ-waarde ongunstig kan zijn als u uw woning wilt verkopen. Is dat niet aan de orde en wilt u de WOZ-waarde laten herzien? Neem dan contact op met uw gemeente om te vragen hoe u het beste bezwaar kunt aantekenen. Wacht niet te lang, want het bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de gemeentelijke aanslag ingediend zijn. http://www.sedw.nl//index.phtml?nieuwsid=1172

Trefwoorden: belastngen, Hypotheek, Verkoop, Verzekering, woz, Woz-waarde,

Ander nieuws en updates van SEDW Alkmaar

15-09-2015

Test

Test. Werkt dit?


Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 gaan er nieuwe regels gelden in het ontslagrecht. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? En wat betekenen de nieuwe regels voor uw medewerkers?


Verzuim door stress neemt toe van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Verzuim door stress neemt toe

Het ziekteverzuim in Nederland lag in 2014 op 3,9%, vrijwel gelijk aan dat van het jaar daarvoor. Toch is er reden voor ongerustheid. Het verzuim door stress neemt namelijk sterk toe.


WGA: eigenrisicodrager of UWV? van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

WGA: eigenrisicodrager of UWV?

Zowel voor vaste medewerkers als voor flexwerkers heeft u verantwoordelijkheden voor het geval zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Sturen op deze kosten wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe verzekert u zich bijvoorbeeld?


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Praktijk van spookfacturen aangepakt van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Praktijk van spookfacturen aangepakt

Geschat wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven ieder jaar zo'n 400 miljoen euro schade lijdt door acquisitiefraude. De criminelen die hier achter zitten, waren altijd moeilijk aan te pakken. Maar dat gaat veranderen.


Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto Het goede nieuws: in 2014 werden er minder auto's gestolen dan het jaar daarvoor. Het minder goede nieuws: gestolen auto's worden minder vaak teruggevonden. Word geen willoos slachtoffer, maar wees autodieven voor.


Beginnen met exporteren, hoe doe je dat? van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Beginnen met exporteren, hoe doe je dat?

Uw bedrijf draait goed en u ziet kansen uw product ook in het buitenland af te zetten. Maar is dat echt iets voor u: exporteren? Hoe pakt u dat aan en zorgt u ervoor dat uw onderneming soepel in die nieuwe fase terechtkomt?


Elektrisch rijden wint aan populariteit van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Elektrisch rijden wint aan populariteit

Veel Nederlanders staan zeer positief tegenover rijden in een elektrische auto. Het is milieuvriendelijk en biedt een aantal financiële voordelen. Wordt uw volgende auto een elektrische?


Goed verzekerd op ski-vakantie van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Goed verzekerd op ski-vakantie

Naar verwachting gaan 850.000 Nederlanders dit jaar op wintersportvakantie. Bent ook u van plan uw ski's onder te binden? Vergeet dan niet om u goed te verzekeren voor medische kosten. Hieronder enkele aandachtspunten.