Bouwverzekering voor particulieren

Bouwverzekering voor particulieren van SEDW Alkmaar

Door: SEDW Alkmaar  17-07-2012
Trefwoorden: Verzekeringen, Vastgoed, Assurantien

Waarom een Bouwverzekering? Als particulieren in eigen beheer een woonhuis of woonark bouwen of verbouwen (bijvoorbeeld aanbouw garage of serre) is het zinvol om een Bouwverzekering te sluiten. Een woonhuis in aanbouw c.q. verbouw staat aan diverse risico’s bloot die vaak niet gedekt zijn onder de normale opstal- of aansprakelijkheidsverzekering van de particulier.

Voorbeelden van deze risico’s zijn:

- Een storm die de half afgebouwde extra bovenverdieping vernielt.
 - De nieuwe parketvloer die nat wordt door een lekkende cv-installatie.
- Het natuurstenen keukenaanrechtblad dat in eigen beheer gemonteerd zou worden breekt.
- Scheuren in de muren van de eigen woning door heiwerkzaamheden voor de nieuwe aanbouw.
- Tijdens de bouw veroorzaakt u met een steiger schade aan de auto van de buren. Niet alle AVP-verzekeraars dekken deze schade.

Wat te doen als een aannemer wordt ingeschakeld?
Als de particulier zelf de bouw of de verbouwing uitvoert, is de noodzaak van een Bouwverzekering evident. Als een aannemer wordt ingeschakeld, ligt de situatie anders. Vaak heeft een aannemer al een doorlopende Constructie All Risks (CAR)-verzekering afgesloten.

Toch kan het voor de particulier voordelig zijn om zelf de verzekering af te sluiten. Enkele belangrijke redenen zijn:

- Alle partijen zijn meeverzekerd onder Rubriek I, ook nevenaannemers die de particulier zelf opdracht heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de parketvloerenlegger of keukeninstallateur.
- Als de particulier zelf (delen van) de bouw uitvoert, is dit ook gedekt. Zekerheid dat de premie is betaald en er (dus) adequate dekking is. De particulier is dus niet afhankelijk van de polis van de aannemer.
- De particulier heeft zelf controle over de schadeafwikkeling en is niet afhankelijk van de financiële situatie van de aannemer.

De verzekerde Rubrieken
De Bouwverzekering voor Particulieren biedt een ruime dekking tegen schade ten gevolge van beschadiging of diefstal die kan ontstaan tijdens de bouw en bestaat uit de volgende rubrieken:

1. Het bouwwerk verzekerd bedrag maximaal € 250.000,-
2. Aansprakelijkheid (secundair) verzekerd bedrag € 500.000,-
3. Bestaande eigendommen verzekerd bedrag € 50.000,-

Het standaard eigen risico bedraagt € 500,- en € 1.000,- voor diefstal/vandalisme/storm.

Premie
De premie voor werken tot € 100.000,- (zowel nieuwbouw als verbouw) en een bouwtermijn van maximaal 12 maanden: € 350,- (exclusief kosten en assurantiebelasting).
De premie voor werken boven € 100.000,- en tot € 250.000,- bedraagt € 500,-.
Premies voor bouwsommen boven € 250.000,- en/of andere bouwtermijnen zijn op aanvraag beschikbaar.
Deze premies zijn ook van toepassing wanneer er wordt geheid, bemalen, ontgraven beneden de aanlegdiepte van bestaande funderingen of er constructieve werkzaamheden plaatsvinden aan dragende constructies, mits er berekeningen van een erkend constructeur aan deze werkzaamheden ten grondslag liggen.

Indien de maatschappij echter de mening is toegedaan dat er toch een technische inspectie van het risico dient plaats te vinden, geldt een (minimum)premie van € 700,-.

In specifieke gevallen (b.v. graven van een kelder) kunnen bijzondere bepalingen in de polis worden opgenomen.

De volgende extra dekking is mogelijk:  

Huisvestingskosten
Deze verzekering biedt eveneens dekking voor noodzakelijk te maken extra Huisvestingskosten van verzekeringnemer mits die kosten het gevolg zijn van een gedekte schade op Rubriek I en/of Rubriek III.

Hierbij geldt het volgende:

- vergoed worden de extra huisvestingskosten tot een maximum van € 1.250,00 per maand - de maximale uitkeringstermijn is 12 maanden;
- de uitkeringstermijn zal worden vastgesteld op basis van de termijn die onder normale omstandigheden nodig is om de gedekte schade te herstellen;
- uitgesloten van dekking zijn boete- en/of schadevergoedingen aan derden.

De extra premie voor deze optionele dekking bedraagt € 100,-. Voor deze dekking geldt géén eigen risico!

Nodig voor de aanvraag:
- Ingevuld aanvraagformulier.
- Alleen bij specifieke werkzaamheden,zoals heien, bemalen e.d., de bouw- en constructietekening en –berekeningen.

Informatie
Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen. SEDW.NL http://www.sedw.nl//index.phtml?nieuwsid=948

SEDW.NL

Trefwoorden: Assurantieadviseurs, Assurantiebemiddelaar, Assurantiebemiddelaars, Assurantiekantoren, Assurantien, Bootverzekering, Drijvende Woning, Drijvendewoningverzekering, Letselschade, Opstalverzekering, Vastgoed, Verzekeringen, Verzekeringsadviseur, Verzekeringsadviseurs

Ander nieuws en updates van SEDW Alkmaar

15-09-2015

Test

Test. Werkt dit?


Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 gaan er nieuwe regels gelden in het ontslagrecht. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? En wat betekenen de nieuwe regels voor uw medewerkers?


Verzuim door stress neemt toe van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Verzuim door stress neemt toe

Het ziekteverzuim in Nederland lag in 2014 op 3,9%, vrijwel gelijk aan dat van het jaar daarvoor. Toch is er reden voor ongerustheid. Het verzuim door stress neemt namelijk sterk toe.


WGA: eigenrisicodrager of UWV? van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

WGA: eigenrisicodrager of UWV?

Zowel voor vaste medewerkers als voor flexwerkers heeft u verantwoordelijkheden voor het geval zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Sturen op deze kosten wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe verzekert u zich bijvoorbeeld?


24-03-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Praktijk van spookfacturen aangepakt van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Praktijk van spookfacturen aangepakt

Geschat wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven ieder jaar zo'n 400 miljoen euro schade lijdt door acquisitiefraude. De criminelen die hier achter zitten, waren altijd moeilijk aan te pakken. Maar dat gaat veranderen.


Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto Het goede nieuws: in 2014 werden er minder auto's gestolen dan het jaar daarvoor. Het minder goede nieuws: gestolen auto's worden minder vaak teruggevonden. Word geen willoos slachtoffer, maar wees autodieven voor.


Beginnen met exporteren, hoe doe je dat? van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Beginnen met exporteren, hoe doe je dat?

Uw bedrijf draait goed en u ziet kansen uw product ook in het buitenland af te zetten. Maar is dat echt iets voor u: exporteren? Hoe pakt u dat aan en zorgt u ervoor dat uw onderneming soepel in die nieuwe fase terechtkomt?


Elektrisch rijden wint aan populariteit van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Elektrisch rijden wint aan populariteit

Veel Nederlanders staan zeer positief tegenover rijden in een elektrische auto. Het is milieuvriendelijk en biedt een aantal financiële voordelen. Wordt uw volgende auto een elektrische?


Goed verzekerd op ski-vakantie van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Goed verzekerd op ski-vakantie

Naar verwachting gaan 850.000 Nederlanders dit jaar op wintersportvakantie. Bent ook u van plan uw ski's onder te binden? Vergeet dan niet om u goed te verzekeren voor medische kosten. Hieronder enkele aandachtspunten.