Gevolgen nieuwe wet voor uw kapitaalverzekering

Door: SEDW Alkmaar  29-01-2013
Trefwoorden: Verzekeringen, Belastingaangifte, Financiele Administratie

Heeft u een kapitaalverzekering die valt in box 3? Heeft u een kapitaalverzekering waarmee u vermogen opbouwt? Dan kan deze kapitaalverzekering nu volgens de belasting in box 3 vallen. In box 3 betaalt u over een gedeelte van uw vermogen geen belasting. Over het restant betaalt u 1,2% belasting. Gebruikt u uw kapitaalverzekering voor het aflossen van de hypotheek? En heeft u uw verzekering na 14 september 1999 afgesloten? Dan kan het voor u gunstig zijn om uw verzekering om te zetten naar box 1. Mogelijke gevolgen aangepaste wetgeving De regering heeft een nieuwe wet aangenomen. In deze wet staat dat u na 1 april 2013 uw kapitaalverzekering in box 3 niet meer kunt omzetten naar box 1. In box 1 heet dit een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Over de waarde van een KEW betaalt u tijdens de looptijd geen belasting. Neem contact op met ons Tot 1 april 2013 kunt u uw kapitaalverzekering omzetten. Als uw financieel adviseur kunnen wij voor u beoordelen of omzetting van uw verzekering naar box 1 (KEW) zinvol is. Dit is namelijk afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie en wensen. Ook uw gezinssituatie speelt hierbij een rol (partner en/of kinderen). Daarom adviseren wij u contact op te nemen met ons. Wij kunnen u helpen met de aanvraag voor deze omzetting. Het formulier voor het overzetten kunt u op onze site downloaden: Heeft u vragen over de nieuwe wet voor uw kapitaalverzekering, dan vindt u hieronder enkele antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact met ons op. Veelgestelde vragen nieuwe wet Kapitaalverzekering 1. Tot wanneer kan ik een kapitaalverzekering omzetten van Box 3 naar Box 1? U kunt tot 1 april 2013 een bestaande kapitaalverzekering omzetten van box 3 naar box 1. Door het omzetten naar box 1 wordt de kapitaalverzekering een Kapitaal Verzekering Eigen Woning (KEW). Overleg met uw adviseur wat de gevolgen zijn van deze omzetting. Let op: verzoeken voor omzetting moet uiterlijk 22 maart 2013 bij ons binnen zijn. 2. Kunt u voor mij bepalen of ik mijn polis moet omzetten naar een Kapitaal Verzekering Eigen Woning? Om dit te bepalen, is veel informatie nodig. De beslissing is afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie en wensen. Ook uw gezinssituatie speelt hierbij een rol. Wij kunnen aan de hand van deze informatie beoordelen of een omzetting voor u zinvol is. 3. Mag ik een nieuwe Kapitaalverzekering Eigen Woning afsluiten in 2013? U kunt voor 22 maart 2013 nog een nieuwe Kapitaalverzekering Eigen Woning afsluiten, als u op 31 december 2012 een eigen woning en een hypotheek heeft. U kunt bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek nog omzetten naar een (bank)spaarhypotheek. 4. Wat zijn gevolgen voor mijn belastingaangifte als ik mijn kapitaalverzekering omzet naar een Kapitaalverzekering Eigen Woning in box 1? De waarde van de box 3 kapitaalverzekering behoort op 1 januari 2013 tot uw vermogen. Vanaf het moment van omzetting geldt de vrijstelling van box 1, waardoor u over de waarde geen inkomstenbelasting betaalt tijdens de looptijd. 5. Zijn er naast de belastingaangifte nog meer gevolgen als ik een box 3 polis omzet naar een Kapitaalverzekering Eigen Woning? Ja, het opgebouwde kapitaal van een Kapitaal Verzekering Eigen Woning mag u alleen gebruiken voor het aflossen van de hypotheek. En niet voor andere doeleinden. Als de verzekering tot uitkering komt, moet u over het opgebouwde rendement belasting betalen. U kunt dan gebruik maken van de vrijstelling in box 1 van de Kapitaalverzekering Eigen Woning. Bij een duur van minimaal 15 jaar geldt de lage (kapitaal)vrijstelling eigen woning van € 34.900,- (gegevens 2012). Bij een duur van minimaal 20 jaar geldt de hoge (kapitaal)vrijstelling eigenwoning van € 154.000,- (gegevens 2012). De (kapitaal)vrijstelling eigen woning bedraagt nooit meer dan de afgeloste hypotheekschuld. 6. Moet ik de Belastingdienst informeren als ik mijn kapitaalverzekering omzet naar een Kapitaalverzekering Eigen Woning in box 1? Nee, u hoeft de belastingdienst hierover niet te informeren. 7. Wanneer kan ik het beste een afspraak maken als ik mijn kapitaalverzekering wil omzetten naar een Kapitaalverzekering Eigen Woning? U kunt het beste zo snel mogelijk een afspraak maken. Voor 22 maart 2013 moet een wijzigingsverzoek bij ons binnen zijn. 8. Als ik mijn kapitaalverzekering in box 3 handhaaf, wat zijn dan de gevolgen? Dan geeft u jaarlijks in uw belastingaangifte de waarde van uw polis op als vermogen in box 3. In box 3 betaalt u over een gedeelte van uw vermogen geen belasting. Over het restant betaalt u 1,2% belasting. 9. Kan ik mijn kapitaalverzekering omzetten naar een Kapitaalverzekering Eigen Woning?Omzetting naar een kapitaalverzekering Eigen Woning is mogelijk als: er een eigen woning is de looptijd van de verzekering maximaal 30 jaar is de duur van de premiebetaling tenminste 15 jaar is, of tot eerder overlijden de hoogste premie (op jaarbasis) niet meer dan 10 keer de laagste premie is de verzekering geen lijfrenteverzekering is de verzekering recht geeft op een eenmalige kapitaaluitkering bij leven of bij overlijden van de verzekerde de verzekerde de verzekeringnemer of zijn/haar partner is de verzekeringnemer woonachtig is in Nederland U de uitkering aanwendt voor de aflossing van uw hypotheek 10. Brengt u kosten in rekening voor de omzetting van mijn kapitaalverzekering naar een Kapitaalverzekering Eigen Woning?Nee, we brengen geen kosten voor omzetting in rekening. Eventuele advieskosten worden mogelijk wel in rekening gebracht. 11. Brengt mijn verzekeraar kosten in rekening voor de omzetting van een kapitaalverzekering naar een Kapitaalverzekering Eigen Woning?Nee, uw verzekeraar brengt hiervoor geen kosten in rekening. 12. Wat gebeurt er met de vrijstelling van polissen die zijn ingegaan voor 15 september 1999?De box3 vrijstelling van € 123.428 per belastingplichtige blijft gelden voor polissen afgesloten vóór 15 september 1999. 13. Waar vind ik meer informatie over de woningmarkt en het belastingplan van 2013?Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst: Vragen woningmarkt belastingplan 2013. http://www.sedw.nl//index.phtml?nieuwsid=1002

Trefwoorden: Assurantieadviseurs, Assurantiebemiddelaar, Assurantiebemiddelaars, Assurantiekantoren, Assurantien, Belastingaangifte, Financiele Administratie, Geldzaken, Hypotheekproducten, Levensverzekeringen, Sparen, Vermogenbeheer, Verzekeringen, Verzekeringsadviseur, Verzekeringsadviseurs

Ander nieuws en updates van SEDW Alkmaar

15-09-2015

Test

Test. Werkt dit?


Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 gaan er nieuwe regels gelden in het ontslagrecht. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? En wat betekenen de nieuwe regels voor uw medewerkers?


Verzuim door stress neemt toe van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Verzuim door stress neemt toe

Het ziekteverzuim in Nederland lag in 2014 op 3,9%, vrijwel gelijk aan dat van het jaar daarvoor. Toch is er reden voor ongerustheid. Het verzuim door stress neemt namelijk sterk toe.


WGA: eigenrisicodrager of UWV? van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

WGA: eigenrisicodrager of UWV?

Zowel voor vaste medewerkers als voor flexwerkers heeft u verantwoordelijkheden voor het geval zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Sturen op deze kosten wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe verzekert u zich bijvoorbeeld?


24-03-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Praktijk van spookfacturen aangepakt van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Praktijk van spookfacturen aangepakt

Geschat wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven ieder jaar zo'n 400 miljoen euro schade lijdt door acquisitiefraude. De criminelen die hier achter zitten, waren altijd moeilijk aan te pakken. Maar dat gaat veranderen.


Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto Het goede nieuws: in 2014 werden er minder auto's gestolen dan het jaar daarvoor. Het minder goede nieuws: gestolen auto's worden minder vaak teruggevonden. Word geen willoos slachtoffer, maar wees autodieven voor.


Beginnen met exporteren, hoe doe je dat? van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Beginnen met exporteren, hoe doe je dat?

Uw bedrijf draait goed en u ziet kansen uw product ook in het buitenland af te zetten. Maar is dat echt iets voor u: exporteren? Hoe pakt u dat aan en zorgt u ervoor dat uw onderneming soepel in die nieuwe fase terechtkomt?


Elektrisch rijden wint aan populariteit van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Elektrisch rijden wint aan populariteit

Veel Nederlanders staan zeer positief tegenover rijden in een elektrische auto. Het is milieuvriendelijk en biedt een aantal financiële voordelen. Wordt uw volgende auto een elektrische?


Goed verzekerd op ski-vakantie van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Goed verzekerd op ski-vakantie

Naar verwachting gaan 850.000 Nederlanders dit jaar op wintersportvakantie. Bent ook u van plan uw ski's onder te binden? Vergeet dan niet om u goed te verzekeren voor medische kosten. Hieronder enkele aandachtspunten.