Langer zelfstandig thuis wonen

Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar

Door: SEDW Alkmaar  21-04-2015
Trefwoorden: Zorg, Alkmaar, Zorgverzekering

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen? Tot 1 januari 2015 was zorg voor ouderen thuis of in een instelling ondergebracht in de AWBZ, een landelijke regeling. Maar omdat de overheid deze zorg dichter bij huis wil organiseren en maatwerk wil leveren, zijn deze taken nu bij de gemeenten neergelegd. De reorganisatie moet bovendien tot besparingen leiden. Maatwerk Als u ondersteuning nodig heeft overlegt uw gemeente eerst met u welke zorg voor u van belang is. Er wordt dan gekeken naar uw wensen en behoeften, maar ook naar wat u nog zelf kunt en wat uw naaste omgeving zou kunnen doen. Ook wordt er rekening gehouden met uw financiële mogelijkheden. De gemeente kan u een bijdrage vragen in de kosten. Wat doet de gemeente? De gemeente zorgt voor: Huishoudelijke hulp, zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen. Aanpassingen in de woning, bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet. Vervoer in de regio voor als u slecht ter been bent en niet met het OV kunt reizen. Rolstoel als u deze voor langere tijd nodig heeft. Maaltijdverzorging (tafeltje- dekje). Verhuiskostenvergoeding als u naar een aangepaste woning moet verhuizen. Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. Wijkverpleging en verpleeghuis Als u verpleging of persoonlijke verzorging thuis nodig heeft, kunt u een beroep doen op de wijkverpleging. Die wordt niet door de gemeente geregeld maar door uw zorgverzekeraar. Wijkverpleging zit in het basispakket, u hoeft zich daar dus niet aanvullend voor te verzekeren. De gemeente zorgt ook niet voor ouderen die intensief verzorgd moeten worden in een instelling. Daarvoor is de Wet langdurige zorg (Wlz), die opname in bijvoorbeeld een verpleeghuis mogelijk maakt. Particuliere hulp Of de reorganisatie van de zorg een succes wordt, moeten we nog afwachten. Ook weet niemand of het pakket aan zorgtaken van de gemeente volledig standhoudt. Wilt u meer zekerheid dat u als oudere thuis kunt blijven wonen en de zorg krijgt die u wenst? U kunt tegen die tijd ook particuliere hulp inkopen. In dat geval moet u wel voldoende financiële armslag hebben. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden om die financiële ruimte te creëren. Neem contact op met ons kantoor voor een afspraak. http://www.sedw.nl//index.phtml?nieuwsid=1174

Trefwoorden: Alkmaar, Assurantietussenpersoon, Awbz, wmo, Zorg, Zorgverzekering

Ander nieuws en updates van SEDW Alkmaar

15-09-2015

Test

Test. Werkt dit?


Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 gaan er nieuwe regels gelden in het ontslagrecht. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? En wat betekenen de nieuwe regels voor uw medewerkers?


Verzuim door stress neemt toe van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Verzuim door stress neemt toe

Het ziekteverzuim in Nederland lag in 2014 op 3,9%, vrijwel gelijk aan dat van het jaar daarvoor. Toch is er reden voor ongerustheid. Het verzuim door stress neemt namelijk sterk toe.


WGA: eigenrisicodrager of UWV? van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

WGA: eigenrisicodrager of UWV?

Zowel voor vaste medewerkers als voor flexwerkers heeft u verantwoordelijkheden voor het geval zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Sturen op deze kosten wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe verzekert u zich bijvoorbeeld?


24-03-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Praktijk van spookfacturen aangepakt van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Praktijk van spookfacturen aangepakt

Geschat wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven ieder jaar zo'n 400 miljoen euro schade lijdt door acquisitiefraude. De criminelen die hier achter zitten, waren altijd moeilijk aan te pakken. Maar dat gaat veranderen.


Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto Het goede nieuws: in 2014 werden er minder auto's gestolen dan het jaar daarvoor. Het minder goede nieuws: gestolen auto's worden minder vaak teruggevonden. Word geen willoos slachtoffer, maar wees autodieven voor.


Beginnen met exporteren, hoe doe je dat? van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Beginnen met exporteren, hoe doe je dat?

Uw bedrijf draait goed en u ziet kansen uw product ook in het buitenland af te zetten. Maar is dat echt iets voor u: exporteren? Hoe pakt u dat aan en zorgt u ervoor dat uw onderneming soepel in die nieuwe fase terechtkomt?


Elektrisch rijden wint aan populariteit van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Elektrisch rijden wint aan populariteit

Veel Nederlanders staan zeer positief tegenover rijden in een elektrische auto. Het is milieuvriendelijk en biedt een aantal financiële voordelen. Wordt uw volgende auto een elektrische?


Goed verzekerd op ski-vakantie van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Goed verzekerd op ski-vakantie

Naar verwachting gaan 850.000 Nederlanders dit jaar op wintersportvakantie. Bent ook u van plan uw ski's onder te binden? Vergeet dan niet om u goed te verzekeren voor medische kosten. Hieronder enkele aandachtspunten.