Miljoenennota: Koopkracht 0,25 procent achteruit

Door: SEDW Alkmaar  24-09-2013
Trefwoorden: Accijns, Cpb, Miljoenennota

Volgens ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) verliezen Nederlanders volgend jaar gemiddeld 0,25 procent aan koopkracht. Dat cijfer valt misschien relatief mee, maar de koopkracht is het afgelopen jaar al met 1,25 procent gedaald. In augustus ging het CPB er nog vanuit dat de koopkracht gelijk zou blijven, maar omdat het kabinet 6 miljard euro extra wil bezuinigen, gaan we er toch iets op achteruit. Wat merkt u van de bezuinigingen? Lonen van ambtenaren worden in 2014 niet gecorrigeerd voor inflatie, ondanks druk vanuit de vakbonden. Wel wordt hun pensioenpremie verlaagd, waardoor gemiddelde daling van de koopkracht in Nederland niet op 0,5% uitkomt, maar op 0,25%. De belastingschijven stijgen volgend jaar niet mee met de inflatie. Het kan dus zijn dat uw salaris gelijk blijft, maar dat u wel meer belasting betaalt. Werknemers gaan er door de maatregel volgend jaar 16 tot 112 euro op achteruit. Alleen de laagste inkomens (onder 19.000 euro) blijven buiten schot. De algemene heffingskorting voor werkenden gaat van €2.001 naar €2.100. voor inkomens vanaf €20.000 gaat de algemene heffingskorting omlaag, met een maximum van €740 voor inkomens vanaf €58.000. Het maximale aftrekpercentage voor hypotheekrente gaat vanaf 2014 met 0,5 procentpunt per jaar omlaag. Het hoogste aftrekpercentage komt daardoor in 2014 op 51,5 procent. De kinderbijslag wordt niet geïndexeerd. Vanaf juli 2014 gaan bovendien de bedragen voor kinderen tussen 6 en 17 jaar geleidelijk omlaag. De Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB) wordt afgeschaft. Daardoor verliezen gepensioneerden vanaf 2014 25 euro per maand. Lage inkomens worden hiervoor gecompenseerd. Autorijden kan duurder worden. De accijnzen op diesel en LPG gaan omhoog met respectievelijk 3% en 7%. De accijns op benzine stijgt niet. Boetes op het te laat betalen van de motorrijtuigenbelasting (MRB) worden verhoogd. De MRB-vrijstelling voor zuinige auto's verdwijnt. De accijns op bier, wijn en andere alcoholische dranken gaat omhoog. Het kabinet heeft ook enkele lastenverlichtingen in petto: De arbeidskorting voor werkenden wordt volgend jaar verhoogd met maximaal 375 euro. Lage inkomens krijgen een eenmalig extraatje van ongeveer 100 euro. Vanaf 2014 mogen Nederlanders tot 100.000 euro schenken, als het geld aan de eigen woning wordt besteed. Mensen kunnen dit bedrag ook schenken aan anderen dan hun kinderen. Ten slotte kunt u vanaf 1 januari 2014 uw bestaande stamrechten bij banken, verzekeraars of bij een stamrecht BV fiscaal vriendelijk in één keer opnemen. Maar nieuwe ontslagvergoedingen mogen per 1 januari 2014 niet meer in stamrecht-bv's worden ondergebracht. http://www.sedw.nl//index.phtml?nieuwsid=1052

Trefwoorden: Accijns, Cpb, Koopkracht, Miljoenennota,

Ander nieuws en updates van SEDW Alkmaar

15-09-2015

Test

Test. Werkt dit?


Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 gaan er nieuwe regels gelden in het ontslagrecht. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? En wat betekenen de nieuwe regels voor uw medewerkers?


Verzuim door stress neemt toe van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Verzuim door stress neemt toe

Het ziekteverzuim in Nederland lag in 2014 op 3,9%, vrijwel gelijk aan dat van het jaar daarvoor. Toch is er reden voor ongerustheid. Het verzuim door stress neemt namelijk sterk toe.


WGA: eigenrisicodrager of UWV? van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

WGA: eigenrisicodrager of UWV?

Zowel voor vaste medewerkers als voor flexwerkers heeft u verantwoordelijkheden voor het geval zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Sturen op deze kosten wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe verzekert u zich bijvoorbeeld?


24-03-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Praktijk van spookfacturen aangepakt van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Praktijk van spookfacturen aangepakt

Geschat wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven ieder jaar zo'n 400 miljoen euro schade lijdt door acquisitiefraude. De criminelen die hier achter zitten, waren altijd moeilijk aan te pakken. Maar dat gaat veranderen.


Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto Het goede nieuws: in 2014 werden er minder auto's gestolen dan het jaar daarvoor. Het minder goede nieuws: gestolen auto's worden minder vaak teruggevonden. Word geen willoos slachtoffer, maar wees autodieven voor.


Beginnen met exporteren, hoe doe je dat? van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Beginnen met exporteren, hoe doe je dat?

Uw bedrijf draait goed en u ziet kansen uw product ook in het buitenland af te zetten. Maar is dat echt iets voor u: exporteren? Hoe pakt u dat aan en zorgt u ervoor dat uw onderneming soepel in die nieuwe fase terechtkomt?


Elektrisch rijden wint aan populariteit van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Elektrisch rijden wint aan populariteit

Veel Nederlanders staan zeer positief tegenover rijden in een elektrische auto. Het is milieuvriendelijk en biedt een aantal financiële voordelen. Wordt uw volgende auto een elektrische?


Goed verzekerd op ski-vakantie van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Goed verzekerd op ski-vakantie

Naar verwachting gaan 850.000 Nederlanders dit jaar op wintersportvakantie. Bent ook u van plan uw ski's onder te binden? Vergeet dan niet om u goed te verzekeren voor medische kosten. Hieronder enkele aandachtspunten.