Miljoenennota: Rente op restschuld langer aftrekbaar

Miljoenennota: Rente op restschuld langer aftrekbaar van SEDW Alkmaar

Door: SEDW Alkmaar  07-10-2014
Trefwoorden: Hypotheek, Hypotheekrente, Nhg

In de loop van 2014 heeft de huizenmarkt duidelijk tekenen van herstel laten zien. De woningverkopen namen toe en de huizenprijzen stabiliseerden. De overheid wil de doorstroming op de koopmarkt en de huurmarkt verder bevorderen. Om de doorstroming op de huizenmarktmarkt te bevorderen mogen mensen die een restschuld hebben, de rente daarover 15 jaar aftrekken van de belastingen. Dat is nu nog 10 jaar. Voorwaarde is wel dat de restschuld is ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 2017. Dubbele hypotheeklasten Heeft u te kampen met dubbele hypotheeklasten omdat u bent verhuisd, maar uw oude woning niet kunt verkopen? Dan mag u de rente van uw dubbele hypotheek maximaal 3 jaar aftrekken van de belasting. Dat geldt ook als u uw oude woning een poos had verhuurd. Deze regeling bestond al, maar had een tijdelijk karakter. Nu is deze verhuisregeling blijvend. Verbouwen blijft voordelig Het lage btw-tarief op een verbouwing of renovatie, in maart 2013 ingevoerd om de mensen aan te moedigen in hun huis te investeren, blijft gelden tot 1 juli 2015. Schenken voor een woning De regeling dat iedereen aan iedereen een belastingvrij bedrag van 100.000 euro mag schenken, op voorwaarde dat het geld in een huis gestoken wordt, verdwijnt. Toch blijft het voor u als ouders nog wel mogelijk om met belastingvrije schenkingen uw kind aan een woning te helpen of hem te helpen de hypotheeklasten te betalen: Ieder jaar 5.229 euro. Eenmalig als uw kind tussen de 18 en 40 is, 25.096 euro. Eenmalig als uw kind tussen de 18 en 40 is, 52.281 euro als uw kinderen daarvan een studie betalen of het geld in hun huis steken. Eerdere maatregelen Maatregelen die al eerder getroffen zijn, lopen verder door in 2015. Het maximale leenbedrag ten opzichte van de waarde van de woning gaat in 2015 van 104 procent naar 103 procent. Het maximale tarief waartegen de rente kan worden afgetrokken gaat met 0,5 procentpunt omlaag naar 51 procent. De kostengrens voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) gaat van 265.000 euro naar 245.000 euro. De stapsgewijze afbouw loopt door tot 225.000 euro in 2016. Daarna wordt de NHG-grens gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde. Huurders Om ook de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen, heeft het kabinet een aantal maatregelen in gedachten. Voor beleggers komt er meer ruimte om te investeren in middeldure huurwoningen, waar veel vraag naar is. Ook wil het kabinet meer vormen van tijdelijke huurcontracten, bijvoorbeeld voor jongeren en starters. http://www.sedw.nl//index.phtml?nieuwsid=1132

Trefwoorden: Huizenmarkt, Huurmarkt, Hypotheek, Hypotheekrente, Hypotheekrenteaftrek, Nationale Hypotheekgarantie, Nhg, restschuld

Ander nieuws en updates van SEDW Alkmaar

15-09-2015

Test

Test. Werkt dit?


Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 gaan er nieuwe regels gelden in het ontslagrecht. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? En wat betekenen de nieuwe regels voor uw medewerkers?


Verzuim door stress neemt toe van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Verzuim door stress neemt toe

Het ziekteverzuim in Nederland lag in 2014 op 3,9%, vrijwel gelijk aan dat van het jaar daarvoor. Toch is er reden voor ongerustheid. Het verzuim door stress neemt namelijk sterk toe.


WGA: eigenrisicodrager of UWV? van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

WGA: eigenrisicodrager of UWV?

Zowel voor vaste medewerkers als voor flexwerkers heeft u verantwoordelijkheden voor het geval zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Sturen op deze kosten wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe verzekert u zich bijvoorbeeld?


24-03-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Praktijk van spookfacturen aangepakt van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Praktijk van spookfacturen aangepakt

Geschat wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven ieder jaar zo'n 400 miljoen euro schade lijdt door acquisitiefraude. De criminelen die hier achter zitten, waren altijd moeilijk aan te pakken. Maar dat gaat veranderen.


Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto Het goede nieuws: in 2014 werden er minder auto's gestolen dan het jaar daarvoor. Het minder goede nieuws: gestolen auto's worden minder vaak teruggevonden. Word geen willoos slachtoffer, maar wees autodieven voor.


Beginnen met exporteren, hoe doe je dat? van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Beginnen met exporteren, hoe doe je dat?

Uw bedrijf draait goed en u ziet kansen uw product ook in het buitenland af te zetten. Maar is dat echt iets voor u: exporteren? Hoe pakt u dat aan en zorgt u ervoor dat uw onderneming soepel in die nieuwe fase terechtkomt?


Elektrisch rijden wint aan populariteit van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Elektrisch rijden wint aan populariteit

Veel Nederlanders staan zeer positief tegenover rijden in een elektrische auto. Het is milieuvriendelijk en biedt een aantal financiële voordelen. Wordt uw volgende auto een elektrische?


Goed verzekerd op ski-vakantie van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Goed verzekerd op ski-vakantie

Naar verwachting gaan 850.000 Nederlanders dit jaar op wintersportvakantie. Bent ook u van plan uw ski's onder te binden? Vergeet dan niet om u goed te verzekeren voor medische kosten. Hieronder enkele aandachtspunten.