Minder belasting betalen: eindejaarstips

Minder belasting betalen: eindejaarstips van SEDW Alkmaar

Door: SEDW Alkmaar  16-12-2014
Trefwoorden: Belasting, Vermogen

In december is het altijd goed om te kijken of u de belasting die u over dit jaar betaalt omlaag kunt brengen. Er zijn volop mogelijkheden, maar die moet u wel voor 1 januari benutten. Vermogen Over vermogen dat op 1 januari boven 21.139 euro ligt, betaalt u 1,2 procent belasting. Door uw vermogen te verminderen, kunt u daarop besparen. Hoe doet u dat? Schulden kunt u in mindering brengen op uw vermogen, maar dat kan maar tot een bedrag tot 2900 euro per persoon. Als uw schulden hoger zijn, los ze dan af. Tot 1 januari 2015 mag u iedereen in Nederland 100.000 euro schenken zonder dat de ontvanger daarover belasting betaalt. Voorwaarde is dat hij dit geld aan de eigen woning besteedt. Is dat niet mogelijk, dan kunt u uw kinderen ieder jaar sowieso ruim 5.000 euro schenken. Daarnaast mag u uw kind tussen de achttien en veertig jaar eenmalig 25.096 euro geven. Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar als het totale bedrag hoger is dan 1 procent van uw inkomen en minimaal 60 euro bedraagt. Voor diverse vormen van groen beleggen geldt een vrijstelling van 56.420 euro in box 3. Daarnaast krijgt u een heffingskorting in box 1 van 0,7 procent. Verkoopt u uw huis met overwaarde en koopt u nog geen nieuwe woning? Plan dan de overdrachtsdatum na 1 januari om te voorkomen dat overwaarde bij uw vermogen wordt opgeteld. Woning Valt u in het hoogste belastingtarief? Uw hypotheekrenteaftrek gaat dan volgend jaar van 51,5% naar 51%. Als u dit jaar nog de hypotheekrente van de eerste zes maanden van 2015 vooruit betaalt, blijft dat bedrag aftrekbaar voor 51,5%. Uw hypotheekverstrekker moet wel toestemming geven om vooruit te betalen. Als u een kleine hypotheek voor 1 januari aflost, profiteert u in 2015 van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Bent u op zoek naar een forse aftrekpost? Als u nu een hoge hypotheekrente heeft, maar u bent nog niet aan het eind van uw renteperiode, kunt u toch uw hypotheek oversluiten. De boeterente die u betaalt is aftrekbaar. Bovendien profiteert u dan geruime tijd van lage woonlasten. Zorg Verschillende zorgkosten kunt u aftrekken van de belasting als deze boven een bepaalde drempel uitkomen. Als uw uitgaven net onder de drempel liggen, kan het slim zijn om dit jaar extra uit te geven. Lijfrente Lijfrentepremies die in 2014 zijn betaald, mag u aftrekken als u onvoldoende pensioen in 2013 heeft opgebouwd. Studie Als u een studie en opleiding volgt met het doel daarmee inkomsten te verwerven, kunt u de kosten aftrekken als ze hoger zijn dan de drempel van 250 euro. Er geldt een maximumbedrag van 15.000 euro. http://www.sedw.nl//index.phtml?nieuwsid=1153

Trefwoorden: Belasting, Vermogen

Ander nieuws en updates van SEDW Alkmaar

15-09-2015

Test

Test. Werkt dit?


Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 gaan er nieuwe regels gelden in het ontslagrecht. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? En wat betekenen de nieuwe regels voor uw medewerkers?


Verzuim door stress neemt toe van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Verzuim door stress neemt toe

Het ziekteverzuim in Nederland lag in 2014 op 3,9%, vrijwel gelijk aan dat van het jaar daarvoor. Toch is er reden voor ongerustheid. Het verzuim door stress neemt namelijk sterk toe.


WGA: eigenrisicodrager of UWV? van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

WGA: eigenrisicodrager of UWV?

Zowel voor vaste medewerkers als voor flexwerkers heeft u verantwoordelijkheden voor het geval zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Sturen op deze kosten wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe verzekert u zich bijvoorbeeld?


24-03-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Praktijk van spookfacturen aangepakt van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Praktijk van spookfacturen aangepakt

Geschat wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven ieder jaar zo'n 400 miljoen euro schade lijdt door acquisitiefraude. De criminelen die hier achter zitten, waren altijd moeilijk aan te pakken. Maar dat gaat veranderen.


Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto Het goede nieuws: in 2014 werden er minder auto's gestolen dan het jaar daarvoor. Het minder goede nieuws: gestolen auto's worden minder vaak teruggevonden. Word geen willoos slachtoffer, maar wees autodieven voor.


Beginnen met exporteren, hoe doe je dat? van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Beginnen met exporteren, hoe doe je dat?

Uw bedrijf draait goed en u ziet kansen uw product ook in het buitenland af te zetten. Maar is dat echt iets voor u: exporteren? Hoe pakt u dat aan en zorgt u ervoor dat uw onderneming soepel in die nieuwe fase terechtkomt?


Elektrisch rijden wint aan populariteit van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Elektrisch rijden wint aan populariteit

Veel Nederlanders staan zeer positief tegenover rijden in een elektrische auto. Het is milieuvriendelijk en biedt een aantal financiële voordelen. Wordt uw volgende auto een elektrische?


Goed verzekerd op ski-vakantie van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Goed verzekerd op ski-vakantie

Naar verwachting gaan 850.000 Nederlanders dit jaar op wintersportvakantie. Bent ook u van plan uw ski's onder te binden? Vergeet dan niet om u goed te verzekeren voor medische kosten. Hieronder enkele aandachtspunten.