Risico's milieuschade groter dan u denkt

Risico's milieuschade groter dan u denkt van SEDW Alkmaar

Door: SEDW Alkmaar  02-09-2014
Trefwoorden: Milieu, Aansprakelijkheid, Milieuschadeverzekering

Wel eens gehoord van de Europese richtlijn Environmental Liability Directive (ELD)? Nee? Dan bent u niet de enige. Veel ondernemers kennen deze richtlijn over aansprakelijkheid bij milieuschade niet. Terwijl daar flinke verantwoordelijkheden mee gepaard gaan. Een belangrijk uitgangspunt van de richtlijn is financiële zekerheid na milieuschade oftewel 'de vervuiler betaalt'. Dat betekent dat u niet alleen aansprakelijk kunt worden gesteld voor milieuschade als gevolg van opzet of nalatig handelen, maar ook voor schade die niet doelbewust is veroorzaakt. Verplicht verzekeren? Veel bedrijven zijn zich onvoldoende bewust van deze schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid. Dat bleek onder meer bij de afwikkeling van de grote brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in 2011. Daardoor wapenen zij zich onvoldoende tegen de (financiële) gevolgen van milieuschade. De EU evalueert de ELD dit jaar en overweegt een verplichte milieuschadeverzekering voor bedrijven. Maar verzekeraars willen in dat geval het recht hebben om bedrijven te weigeren. Zij vinden dat ze eisen moeten kunnen stellen aan preventie- en veiligheidsmaatregelen voor ze bedrijven accepteren voor de verzekering. Schade voorkomen en beperken Of er nu een verplichte milieuschadeverzekering komt of niet, u doet er goed aan de aansprakelijkheidsrisico's helder voor ogen te hebben. Het zijn niet alleen bedrijven in de chemie die hiermee te maken hebben. In principe kan ieder bedrijf aansprakelijk gesteld worden als het milieuschade veroorzaakt, bijvoorbeeld bij brand. Aandacht voor preventie, veiligheid en verzekeren kan hoge kosten voorkomen of beperken. Oplossingen Wees bewust van de risico's die u loopt en neem contact op met ons kantoor over deze kwestie. Wij gaan graag met u om tafel om de risico's in kaart te brengen en de mogelijke oplossingen met u te bespreken. http://www.sedw.nl//index.phtml?nieuwsid=1127

Trefwoorden: Aansprakelijkheid, Aansprakelijkheidsverzekering, Environmental Liability Directive, Milieu, Milieuschade, Milieuschadeverzekering,

Ander nieuws en updates van SEDW Alkmaar

15-09-2015

Test

Test. Werkt dit?


Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 gaan er nieuwe regels gelden in het ontslagrecht. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? En wat betekenen de nieuwe regels voor uw medewerkers?


Verzuim door stress neemt toe van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Verzuim door stress neemt toe

Het ziekteverzuim in Nederland lag in 2014 op 3,9%, vrijwel gelijk aan dat van het jaar daarvoor. Toch is er reden voor ongerustheid. Het verzuim door stress neemt namelijk sterk toe.


WGA: eigenrisicodrager of UWV? van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

WGA: eigenrisicodrager of UWV?

Zowel voor vaste medewerkers als voor flexwerkers heeft u verantwoordelijkheden voor het geval zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Sturen op deze kosten wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe verzekert u zich bijvoorbeeld?


24-03-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Praktijk van spookfacturen aangepakt van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Praktijk van spookfacturen aangepakt

Geschat wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven ieder jaar zo'n 400 miljoen euro schade lijdt door acquisitiefraude. De criminelen die hier achter zitten, waren altijd moeilijk aan te pakken. Maar dat gaat veranderen.


Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto Het goede nieuws: in 2014 werden er minder auto's gestolen dan het jaar daarvoor. Het minder goede nieuws: gestolen auto's worden minder vaak teruggevonden. Word geen willoos slachtoffer, maar wees autodieven voor.


Beginnen met exporteren, hoe doe je dat? van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Beginnen met exporteren, hoe doe je dat?

Uw bedrijf draait goed en u ziet kansen uw product ook in het buitenland af te zetten. Maar is dat echt iets voor u: exporteren? Hoe pakt u dat aan en zorgt u ervoor dat uw onderneming soepel in die nieuwe fase terechtkomt?


Elektrisch rijden wint aan populariteit van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Elektrisch rijden wint aan populariteit

Veel Nederlanders staan zeer positief tegenover rijden in een elektrische auto. Het is milieuvriendelijk en biedt een aantal financiële voordelen. Wordt uw volgende auto een elektrische?


Goed verzekerd op ski-vakantie van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Goed verzekerd op ski-vakantie

Naar verwachting gaan 850.000 Nederlanders dit jaar op wintersportvakantie. Bent ook u van plan uw ski's onder te binden? Vergeet dan niet om u goed te verzekeren voor medische kosten. Hieronder enkele aandachtspunten.