Uitzendkrachten inhuren? Ken uw rechten en plichten

Uitzendkrachten inhuren? Ken uw rechten en plichten van SEDW Alkmaar

Door: SEDW Alkmaar  05-08-2014
Trefwoorden: Verzekering, Aansprakelijkheid, Arbeidsongeschiktheid

Nu het beter gaat met de economie zetten veel bedrijven eerst uitzendkrachten aan het werk, voordat ze met de werving van nieuw vast personeel beginnen. Waar moet u op letten als u uitzendkrachten inhuurt? en uitzendkracht is in dienst van het uitzendbureau en deze verzorgt daarom de loonuitbetaling en de aangifte voor de loonheffingen. Maar de Belastingdienst kan u als inlener wel aansprakelijk stellen als het uitzendbureau nalatig is bij loonheffingen en btw-afdracht. U kunt dit voorkomen door te kiezen voor een uitzendbureau dat aan de norm NEN 4400-1 of de NEN 4400-2 voldoet en opgenomen is in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Check dit bij de KvK. Daarnaast kunt u het deel van het factuurbedrag voor de loonheffingen en omzetbelasting, storten op een zogenoemde g-rekening van het uitzendbureau. Of dat deel van het factuurbedrag rechtstreeks storten op een speciaal rekeningnummer bij de Belastingdienst. Net als vaste medewerkers Uitzendkrachten hebben op een aantal gebieden dezelfde rechten als vaste medewerkers, te weten: hetzelfde loon en dezelfde vergoedingen; dezelfde arbeids- en rusttijden; gelijke rechten wat betreft de duur van de vakantie en het werken op feestdagen; dezelfde toegang tot uw bedrijfsvoorzieningen en diensten. Aansprakelijk bij ongevallen Voor de Arbowet bent u de eerst verantwoordelijke voor de veiligheid van de uitzendkracht op de werkplek. Informeer daarom het uitzendbureau en de uitzendkracht over specifieke kenmerken van de arbeidsplaats, de risico’s en bijbehorende beschermingsmaatregelen. U kunt aansprakelijk gesteld worden als de uitzendkracht op de werkvloer een ongeval veroorzaakt of krijgt. Is dit risico wel goed afgedekt? Neem contact op met ons kantoor voor informatie en advies. http://www.sedw.nl//index.phtml?nieuwsid=1120

Trefwoorden: Aansprakelijkheid, Aansprakelijkheidsverzekering, Arbeidsongeschiktheid, Loonkosten, Ongeval, Ongevallenverzekering, Uitzendkrachten, Verzekering

Ander nieuws en updates van SEDW Alkmaar

15-09-2015

Test

Test. Werkt dit?


Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 gaan er nieuwe regels gelden in het ontslagrecht. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? En wat betekenen de nieuwe regels voor uw medewerkers?


Verzuim door stress neemt toe van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Verzuim door stress neemt toe

Het ziekteverzuim in Nederland lag in 2014 op 3,9%, vrijwel gelijk aan dat van het jaar daarvoor. Toch is er reden voor ongerustheid. Het verzuim door stress neemt namelijk sterk toe.


WGA: eigenrisicodrager of UWV? van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

WGA: eigenrisicodrager of UWV?

Zowel voor vaste medewerkers als voor flexwerkers heeft u verantwoordelijkheden voor het geval zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Sturen op deze kosten wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe verzekert u zich bijvoorbeeld?


24-03-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Praktijk van spookfacturen aangepakt van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Praktijk van spookfacturen aangepakt

Geschat wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven ieder jaar zo'n 400 miljoen euro schade lijdt door acquisitiefraude. De criminelen die hier achter zitten, waren altijd moeilijk aan te pakken. Maar dat gaat veranderen.


Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto Het goede nieuws: in 2014 werden er minder auto's gestolen dan het jaar daarvoor. Het minder goede nieuws: gestolen auto's worden minder vaak teruggevonden. Word geen willoos slachtoffer, maar wees autodieven voor.


Beginnen met exporteren, hoe doe je dat? van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Beginnen met exporteren, hoe doe je dat?

Uw bedrijf draait goed en u ziet kansen uw product ook in het buitenland af te zetten. Maar is dat echt iets voor u: exporteren? Hoe pakt u dat aan en zorgt u ervoor dat uw onderneming soepel in die nieuwe fase terechtkomt?


Elektrisch rijden wint aan populariteit van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Elektrisch rijden wint aan populariteit

Veel Nederlanders staan zeer positief tegenover rijden in een elektrische auto. Het is milieuvriendelijk en biedt een aantal financiële voordelen. Wordt uw volgende auto een elektrische?


Goed verzekerd op ski-vakantie van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Goed verzekerd op ski-vakantie

Naar verwachting gaan 850.000 Nederlanders dit jaar op wintersportvakantie. Bent ook u van plan uw ski's onder te binden? Vergeet dan niet om u goed te verzekeren voor medische kosten. Hieronder enkele aandachtspunten.