Veel bedrijven slachtoffer van diefstal

Veel bedrijven slachtoffer van diefstal van SEDW Alkmaar

Door: SEDW Alkmaar  06-01-2015
Trefwoorden: Mkb, Bedrijf, Rechtsbijstandverzekering

Driekwart van de Nederlandse bedrijven heeft te maken met criminaliteit op de werkvloer. Niet alleen klanten en leveranciers kunnen u oplichten of van u stelen, ook de eigen medewerkers gaan in de fout. PwC onderzoekt iedere twee jaar de economische criminaliteit in bedrijven. In hun 'Crime Survey 2014' blijkt dat 73 procent van de bijna 900 onderzochte bedrijven daar in de afgelopen twee jaar mee te maken heeft gehad. Diefstal van geld, goederen of fraude wordt het vaakst gerapporteerd door de detailhandel (80 procent), vervoer en opslag (88 procent) en de horeca (82 procent). Corruptie komt het vaakst voor in de bouwnijverheid (56 procent), de industrie en bij overheidsdiensten. Diefstal van informatie zien we in de financiële sector (44 procent). Ook cybercriminaliteit gebeurt vaak in de financiële sector (48 procent) en verder in de informatie-en-communicatie sector. Mkb is kwetsbaar Onderzoeks- en adviesbureau Hoffmann Bedrijfsrecherche verwacht dat de criminaliteitscijfers voor 2014 ongunstiger uitpakken dan die van 2013. Vooral het midden- en kleinbedrijf is kwetsbaar, met name voor diefstal en fraude door eigen personeel. Het aantal mkb-bedrijven dat kampte met criminaliteit door eigen mensen groeide in 2013 van 50 naar 60 procent. Preventieve maatregelen zijn dan ook beslist nodig om het tij te keren. Preventie Want kunt u als ondernemer doen om diefstal en fraude in uw bedrijf tegen te gaan? De meest gebruikte preventieve maatregelen zijn: Transparante richtlijnen, gedragscodes en een sanctiebeleid Complianceprogramma Trainingen voor het eigen personeel Screeningen van personeel Weerbaarheidstests van de ICT-omgeving Goed voornemen Aandacht voor criminaliteitspreventie is misschien een mooi voornemen voor 2015. Denkt u dan ook aan een goede rechtsbijstandsverzekering. Want als u misstanden ontdekt, kan een rechtszaak nodig zijn. Die kosten ziet u toch liever vergoed. Neem contact op met ons kantoor voor informatie en advies over de rechtsbijstandverzekering voor bedrijven. http://www.sedw.nl//index.phtml?nieuwsid=1157

Trefwoorden: Bedrijf, Criminaliteit, Diefstal, Fraude, Mkb, Rechtbijstandverzekering, Rechtsbijstandverzekering,

Ander nieuws en updates van SEDW Alkmaar

15-09-2015

Test

Test. Werkt dit?


Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 gaan er nieuwe regels gelden in het ontslagrecht. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? En wat betekenen de nieuwe regels voor uw medewerkers?


Verzuim door stress neemt toe van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Verzuim door stress neemt toe

Het ziekteverzuim in Nederland lag in 2014 op 3,9%, vrijwel gelijk aan dat van het jaar daarvoor. Toch is er reden voor ongerustheid. Het verzuim door stress neemt namelijk sterk toe.


WGA: eigenrisicodrager of UWV? van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

WGA: eigenrisicodrager of UWV?

Zowel voor vaste medewerkers als voor flexwerkers heeft u verantwoordelijkheden voor het geval zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Sturen op deze kosten wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe verzekert u zich bijvoorbeeld?


24-03-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Praktijk van spookfacturen aangepakt van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Praktijk van spookfacturen aangepakt

Geschat wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven ieder jaar zo'n 400 miljoen euro schade lijdt door acquisitiefraude. De criminelen die hier achter zitten, waren altijd moeilijk aan te pakken. Maar dat gaat veranderen.


Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto Het goede nieuws: in 2014 werden er minder auto's gestolen dan het jaar daarvoor. Het minder goede nieuws: gestolen auto's worden minder vaak teruggevonden. Word geen willoos slachtoffer, maar wees autodieven voor.


Beginnen met exporteren, hoe doe je dat? van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Beginnen met exporteren, hoe doe je dat?

Uw bedrijf draait goed en u ziet kansen uw product ook in het buitenland af te zetten. Maar is dat echt iets voor u: exporteren? Hoe pakt u dat aan en zorgt u ervoor dat uw onderneming soepel in die nieuwe fase terechtkomt?


Elektrisch rijden wint aan populariteit van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Elektrisch rijden wint aan populariteit

Veel Nederlanders staan zeer positief tegenover rijden in een elektrische auto. Het is milieuvriendelijk en biedt een aantal financiële voordelen. Wordt uw volgende auto een elektrische?


Goed verzekerd op ski-vakantie van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Goed verzekerd op ski-vakantie

Naar verwachting gaan 850.000 Nederlanders dit jaar op wintersportvakantie. Bent ook u van plan uw ski's onder te binden? Vergeet dan niet om u goed te verzekeren voor medische kosten. Hieronder enkele aandachtspunten.