Verzuim door stress neemt toe

Verzuim door stress neemt toe van SEDW Alkmaar

Door: SEDW Alkmaar  07-04-2015
Trefwoorden: Stress, Ziekteverzuim, Ziekteverzuimverzekering

Het ziekteverzuim in Nederland lag in 2014 op 3,9%, vrijwel gelijk aan dat van het jaar daarvoor. Toch is er reden voor ongerustheid. Het verzuim door stress neemt namelijk sterk toe. Volgens cijfers van een landelijke arbodienst vormen stressklachten de belangrijkste verzuimoorzaak bij werknemers en dit probleem wordt steeds groter. Verzuim door psychische klachten is in 5 jaar tijd maar liefst 8 keer zo hoog geworden. Driekwart van deze klachten hangt samen met stress. Stress door het werk, door privéomstandigheden of door een combinatie van die twee. Ook jongeren Tussen 2000 en 2010 kwam psychisch verzuim voornamelijk voor bij 25 tot 34 jarigen en dat is nog steeds de meest kwetsbare groep. In 2014 was maar liefst 50 procent van het langdurig verzuim in deze leeftijdscategorie stressgerelateerd. Maar nu blijkt dat ook voor jongeren onder de 25 jaar stress de belangrijkste verzuimoorzaak is. Psychisch verzuim duurt gemiddeld 180 dagen en kost werkgevers gemiddeld 250 euro per dag. Een goede aanpak kan u als werkgever dus behoorlijk wat opleveren. Signalen herkennen Hoe kunt u als werkgever stressklachten voorkomen? Het belangrijkst is een open houding waarin het mogelijk is om werkdruk en onvrede te bespreken en samen oplossingen te zoeken om de stress te verminderen. Dat moet gebeuren voor het te laat is. Let daarom op signalen van stress bij uw medewerkers. Die signalen zijn: Vermoeidheid en lagere productiviteit Cynisch zijn over de werkzaamheden en moeite met veranderingen Ontevreden en snel geïrriteerd Lichamelijke klachten, die maar niet overgaan Af en toe ziek melden om een dagje te herstellen Een arbodienst kan u eventueel helpen stresssignalen te herkennen en het gesprek met de gestreste medewerker in goede banen te leiden. Beleid aanpassen Een mogelijke verklaring voor het gestegen verzuim kan liggen in de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Baanonzekerheid is namelijk een belangrijke oorzaak van stress. Belangrijk om te weten als u vaak flexwerkers inschakelt, want voor hun ziekteverzuim betaalt u per slot van rekening ook. Verder neemt door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen de zorgdruk bij medewerkers toe. Misschien kunt u beleid ontwikkelen waardoor zij zorg- en werktaken beter kunnen combineren. Heeft u vragen over het verzekeren van ziekteverzuim of wilt u daarover advies? Neem dan contact op met ons kantoor. http://www.sedw.nl//index.phtml?nieuwsid=1176

Trefwoorden: Psychisch Verzuim, Stress, Verzuimverzekering, Ziek, Ziekteverzuim, Ziekteverzuimverzekering

Ander nieuws en updates van SEDW Alkmaar

15-09-2015

Test

Test. Werkt dit?


Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 gaan er nieuwe regels gelden in het ontslagrecht. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? En wat betekenen de nieuwe regels voor uw medewerkers?


WGA: eigenrisicodrager of UWV? van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

WGA: eigenrisicodrager of UWV?

Zowel voor vaste medewerkers als voor flexwerkers heeft u verantwoordelijkheden voor het geval zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Sturen op deze kosten wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe verzekert u zich bijvoorbeeld?


24-03-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Praktijk van spookfacturen aangepakt van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Praktijk van spookfacturen aangepakt

Geschat wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven ieder jaar zo'n 400 miljoen euro schade lijdt door acquisitiefraude. De criminelen die hier achter zitten, waren altijd moeilijk aan te pakken. Maar dat gaat veranderen.


Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto Het goede nieuws: in 2014 werden er minder auto's gestolen dan het jaar daarvoor. Het minder goede nieuws: gestolen auto's worden minder vaak teruggevonden. Word geen willoos slachtoffer, maar wees autodieven voor.


Beginnen met exporteren, hoe doe je dat? van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Beginnen met exporteren, hoe doe je dat?

Uw bedrijf draait goed en u ziet kansen uw product ook in het buitenland af te zetten. Maar is dat echt iets voor u: exporteren? Hoe pakt u dat aan en zorgt u ervoor dat uw onderneming soepel in die nieuwe fase terechtkomt?


Elektrisch rijden wint aan populariteit van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Elektrisch rijden wint aan populariteit

Veel Nederlanders staan zeer positief tegenover rijden in een elektrische auto. Het is milieuvriendelijk en biedt een aantal financiële voordelen. Wordt uw volgende auto een elektrische?


Goed verzekerd op ski-vakantie van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Goed verzekerd op ski-vakantie

Naar verwachting gaan 850.000 Nederlanders dit jaar op wintersportvakantie. Bent ook u van plan uw ski's onder te binden? Vergeet dan niet om u goed te verzekeren voor medische kosten. Hieronder enkele aandachtspunten.