Voorkom inkomensrisico bij werkloosheid

Voorkom inkomensrisico bij werkloosheid van SEDW Alkmaar

Door: SEDW Alkmaar  19-03-2013
Trefwoorden: Assurantien, Geldzaken, Assurantieadviseurs

Het nieuwe kabinet gaat stevig ingrijpen in de het ontslagrecht en de WW. Wat gaat er precies veranderen en voor wie komt de klap het hardst aan? Wat zijn de verschillen tussen de huidige en de toekomstige WW-regeling? Huidige WW-regeling Als u in 26 van de 36 weken die aan het ontslag voorafgingen tenminste één dag per week heeft gewerkt, krijgt u voor drie maanden een WW-uitkering. Als u in de vijf jaar voor uw werkloosheid tenminste vier jaren minimaal 52 dagen in loondienst gewerkt hebben, krijgt u voor elk jaar dat u gewerkt heeft één maand WW-uitkering. De maximale duur van de WW-periode is 38 maanden. In de eerste twee maanden van uw werkloosheid bedraagt de WW-uitkering 75% van uw laatstverdiende loon, daarna 70%. Na de WW komt u in de bijstand als u daar recht op heeft. WW-regeling straks U krijgt voor elk jaar dat u in de eerste tien jaar van uw loopbaan gewerkt heeft één maand WW, voor de jaren daarna een halve maand. Deze regel beperkt de duur van de WW aanzienlijk De maximale duur van de WW-periode is 24 maanden. In het eerste anderhalf jaar van uw werkloosheid bedraagt uw uitkering de eerste twee maanden 75% van uw laatstverdiende loon, daarna 70%. Daarna krijgt u nog een jaar WW, maar die bedraagt slechts 70% procent van het minimumloon. Dat is in feite bijstandsniveau. Verschil met de echte bijstand is dat bij het toekennen van uw uitkering niet gekeken wordt naar uw vermogen en het inkomen van uw partner. Let op: om voor anderhalf jaar WW in aanmerking te komen moet u 24 jaar gewerkt hebben. Om ook het laatste jaar de lagere WW te krijgen moet u in totaal 48 jaar gewerkt hebben. U heeft na ontslag recht op een vergoeding voor scholing. De omvang hiervan bedraagt een kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen. Na de WW komt u in de bijstand als u daar recht op heeft. Voor 55-plussers die in de bijstand komen, gaat de IOW-regeling gelden. Uw vermogen of het inkomen van uw partner tellen dan niet mee. Op dit moment geldt die regeling al voor 60-plussers. Lagere ontslagvergoeding Ook de ontslagvergoeding wordt straks beperkt. Deze is gebaseerd op het aantal jaren dat de arbeidsrelatie duurde (dienstjaren). Daarbij tellen de jaren voor uw 35e als een half, tussen 35 en 45 jaar voor 1, tussen 45 en 55 voor 1,5 en de jaren boven uw 55e jaar voor 2 dienstjaren. Op dit moment bedraagt de ontslagvergoeding 1 maandsalaris per dienstjaar. Straks wordt dat een half maandsalaris per dienstjaar, met een maximum van 75.000 euro Zekerheid met woonlastenverzekering Het risico van inkomensverlies bij werkloosheid loopt behoorlijk op met de nieuwe regelingen. In het eerste jaar van werkloosheid zult u zich al afvragen of u uw huis te koop moet zetten. Voor meer zekerheid kan een woonlastenverzekering uitkomst bieden. U zorgt u er dan voor dat uw vaste lasten bij werkloosheid nog enige tijd worden doorbetaald. Wilt u hier meer over weten of wilt u een deskundig advies? Neem dan contact op met ons kantoor. http://www.sedw.nl//index.phtml?nieuwsid=984

Trefwoorden: Assurantieadviseurs, Assurantiebemiddelaar, Assurantiebemiddelaars, Assurantiekantoren, Assurantien, Geldzaken, Verzekeringsadviseurs

Ander nieuws en updates van SEDW Alkmaar

15-09-2015

Test

Test. Werkt dit?


Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 gaan er nieuwe regels gelden in het ontslagrecht. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? En wat betekenen de nieuwe regels voor uw medewerkers?


Verzuim door stress neemt toe van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Verzuim door stress neemt toe

Het ziekteverzuim in Nederland lag in 2014 op 3,9%, vrijwel gelijk aan dat van het jaar daarvoor. Toch is er reden voor ongerustheid. Het verzuim door stress neemt namelijk sterk toe.


WGA: eigenrisicodrager of UWV? van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

WGA: eigenrisicodrager of UWV?

Zowel voor vaste medewerkers als voor flexwerkers heeft u verantwoordelijkheden voor het geval zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Sturen op deze kosten wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe verzekert u zich bijvoorbeeld?


24-03-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Praktijk van spookfacturen aangepakt van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Praktijk van spookfacturen aangepakt

Geschat wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven ieder jaar zo'n 400 miljoen euro schade lijdt door acquisitiefraude. De criminelen die hier achter zitten, waren altijd moeilijk aan te pakken. Maar dat gaat veranderen.


Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto Het goede nieuws: in 2014 werden er minder auto's gestolen dan het jaar daarvoor. Het minder goede nieuws: gestolen auto's worden minder vaak teruggevonden. Word geen willoos slachtoffer, maar wees autodieven voor.


Beginnen met exporteren, hoe doe je dat? van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Beginnen met exporteren, hoe doe je dat?

Uw bedrijf draait goed en u ziet kansen uw product ook in het buitenland af te zetten. Maar is dat echt iets voor u: exporteren? Hoe pakt u dat aan en zorgt u ervoor dat uw onderneming soepel in die nieuwe fase terechtkomt?


Elektrisch rijden wint aan populariteit van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Elektrisch rijden wint aan populariteit

Veel Nederlanders staan zeer positief tegenover rijden in een elektrische auto. Het is milieuvriendelijk en biedt een aantal financiële voordelen. Wordt uw volgende auto een elektrische?


Goed verzekerd op ski-vakantie van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Goed verzekerd op ski-vakantie

Naar verwachting gaan 850.000 Nederlanders dit jaar op wintersportvakantie. Bent ook u van plan uw ski's onder te binden? Vergeet dan niet om u goed te verzekeren voor medische kosten. Hieronder enkele aandachtspunten.