Wel of geen eigen risico?

Wel of geen eigen risico? van SEDW Alkmaar

Door: SEDW Alkmaar  25-06-2013
Trefwoorden: Verzekeringen, Recreatie, Assurantien

Bij veel schadeverzekeringen kunt u kiezen voor een eigen risico. Uw premie ligt dan lager, maar voor een deel van de schade draait u zelf op. Wat is voordeliger? Als u geen eigen risico heeft bij uw inboedel-, opstal- of reisverzekering, kunt u eenvoudig alle schades claimen. Maar voor die zekerheid betaalt u wel meer premie dan wanneer u een verzekering mét een eigen risico afsluit. Uw schadeverleden Om na te gaan of een eigen risico u meer voordeel biedt, kunt u kijken naar uw schadeverleden. Hoe vaak heeft u een claim ingediend en wat was het gemiddelde bedrag? En hoe doet u het ten opzichte van de gemiddelde Nederlander? Deze gegevens staan in de onderstaande tabel. Schadeclaims in Nederland (2011) Gemiddeld aantal schades (per 100 polissen) Gemiddeld schadebedrag per claim Gemiddeld extra premie zonder eigen risico Reisdoorlopend 7 470 euro 10,33 euro per jaar Inboedel 6 1240 euro 12,29 euro per jaar Opstal 9 1240 euro 9,14 euro per jaar Bron: Verbond van Verzekeraars – Verzekerd van Cijfers 2012 Berekening Bij een inboedelverzekering wordt gemiddeld op 6 procent van de polissen een schade geclaimd die gemiddeld 1240 euro bedraagt. Omgerekend zou dit neerkomen op één schade per 16,7 jaar voor elke verzekerde (100/6 = 16,7). Gaat u uit van een schade van 1240 euro eens in de 16,7 jaar, dan moet het bedrag dat u in 16,7 jaar extra aan premie betaalt, opwegen tegen wat u uitspaart aan eigen risico. Voorbeeld Stel: in plaats van een eigen risico van 150 euro, kiest u voor een eigen risico van 0 euro. Bij een inboedelverzekering is de premie dan gemiddeld 12,29 euro hoger per jaar. Na 16,7 jaar heeft u dus 205,24 euro meer aan premie betaald. Als u in die periode slechts één schade heeft geclaimd die 150 euro of meer bedroeg, dan heeft u dus 150 euro bespaard op het eigen risico. Maar door de extra premie heeft het afkopen van het eigen risico u per saldo 55,24 euro verlies opgeleverd. U heeft een voordeel indien u in die periode ook nog een tweede schade heeft geclaimd. Afweging Het blijft natuurlijk altijd een persoonlijke afweging wat u het beste past. Wilt u gewoon 100 procent zeker zijn van een volledige schadevergoeding, kies dan niet voor een eigen risico. Bij een autoverzekering is het sowieso meestal verstandig kleine schades zelf te betalen. U loopt anders het gevaar uw no-claimkorting kwijt te raken. Voor de zorgverzekering heeft u standaard een eigen risico van 350 euro per jaar. Een oplossing die past Wilt u advies over uw schadeverzekeringen, eigen risico en premies? Wij maken een vergelijking en gaan voor u op zoek naar oplossingen die u het beste passen. Neem hiervoor contact op met ons kantoor. http://www.sedw.nl//index.phtml?nieuwsid=1024

Trefwoorden: Assurantieadviseurs, Assurantiebemiddelaar, Assurantiebemiddelaars, Assurantiekantoren, Assurantien, Inboedelverzekering, Opstalverzekering, Recreatie, Verzekeringen, Verzekeringsadviseur, Verzekeringsadviseurs

Ander nieuws en updates van SEDW Alkmaar

15-09-2015

Test

Test. Werkt dit?


Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 gaan er nieuwe regels gelden in het ontslagrecht. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? En wat betekenen de nieuwe regels voor uw medewerkers?


Verzuim door stress neemt toe van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Verzuim door stress neemt toe

Het ziekteverzuim in Nederland lag in 2014 op 3,9%, vrijwel gelijk aan dat van het jaar daarvoor. Toch is er reden voor ongerustheid. Het verzuim door stress neemt namelijk sterk toe.


WGA: eigenrisicodrager of UWV? van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

WGA: eigenrisicodrager of UWV?

Zowel voor vaste medewerkers als voor flexwerkers heeft u verantwoordelijkheden voor het geval zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Sturen op deze kosten wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe verzekert u zich bijvoorbeeld?


24-03-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Praktijk van spookfacturen aangepakt van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Praktijk van spookfacturen aangepakt

Geschat wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven ieder jaar zo'n 400 miljoen euro schade lijdt door acquisitiefraude. De criminelen die hier achter zitten, waren altijd moeilijk aan te pakken. Maar dat gaat veranderen.


Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto Het goede nieuws: in 2014 werden er minder auto's gestolen dan het jaar daarvoor. Het minder goede nieuws: gestolen auto's worden minder vaak teruggevonden. Word geen willoos slachtoffer, maar wees autodieven voor.


Beginnen met exporteren, hoe doe je dat? van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Beginnen met exporteren, hoe doe je dat?

Uw bedrijf draait goed en u ziet kansen uw product ook in het buitenland af te zetten. Maar is dat echt iets voor u: exporteren? Hoe pakt u dat aan en zorgt u ervoor dat uw onderneming soepel in die nieuwe fase terechtkomt?


Elektrisch rijden wint aan populariteit van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Elektrisch rijden wint aan populariteit

Veel Nederlanders staan zeer positief tegenover rijden in een elektrische auto. Het is milieuvriendelijk en biedt een aantal financiële voordelen. Wordt uw volgende auto een elektrische?


Goed verzekerd op ski-vakantie van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Goed verzekerd op ski-vakantie

Naar verwachting gaan 850.000 Nederlanders dit jaar op wintersportvakantie. Bent ook u van plan uw ski's onder te binden? Vergeet dan niet om u goed te verzekeren voor medische kosten. Hieronder enkele aandachtspunten.