WGA: eigenrisicodrager of UWV?

WGA: eigenrisicodrager of UWV? van SEDW Alkmaar

Door: SEDW Alkmaar  07-04-2015
Trefwoorden: Ziekte, Uwv, Ziek

Zowel voor vaste medewerkers als voor flexwerkers heeft u verantwoordelijkheden voor het geval zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Sturen op deze kosten wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe verzekert u zich bijvoorbeeld? eigenrisicodrager of UWVAls werkgever draagt u bij aan de kosten voor arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers. Sinds 1 januari 2014 gaat het daarbij niet alleen om uw vaste medewerkers, maar ook om flexwerkers die in de Ziektewet of WIA komen. U betaalt daarom een gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas (Whk), die bestaat uit een premiedeel WGA-vast, een premiedeel WGA-flex en een premiedeel ZW-flex. WGA-Flex nog niet privaat te verzekeren Op dit moment kunt u voor het verzekeren van de Ziektewet en de WGA-vast kiezen: via UWV óf eigenrisicodrager zijn en (deels) privaat verzekeren. Vanaf 1 januari 2016 zou deze keuzemogelijkheid er ook komen voor de ZW-flex en de WGA-flex. U zou dan eigenrisicodrager kunnen worden voor de hele WGA. Dat plan is nu echter van de baan. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil het hybride stelsel voor de WGA-flex pas een jaar later invoeren, op verzoek van verzekeraars. Die zouden nog niet klaar zijn voor de samenvoeging, omdat de risico's lastig in te schatten zijn voor werkgevers met een groot WGA-flex risico. Onderzoek geeft aan dat zo'n negen van de tien werkgevers een laag WGA-risico hebben. Dat betekent dat de gemiddelde werkgever door het uitstel van de samenvoeging in 2016 zo'n 30% meer premie aan UWV betaalt dan nodig zou zijn. Zorgvuldig uitzoeken Hoe u de risico's van ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers het beste verzekert is een belangrijke vraag. Met een eigenrisicodragerschap kunt u voordeliger uit zijn en heeft u invloed op de re-integratie van zieke medewerkers en op de schadelast. Maar of het eigenrisicodragerschap echt iets voor u is, moet zorgvuldig uitgezocht worden. U moet de financiële verplichtingen na kunnen komen en begeleiding en re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers goed regelen. Een eventuele overstap van UWV naar private verzekeraar moet daarom goed voorbereid worden. Wij helpen u daar graag bij en kijken dan ook naar uw kosten voor flexwerkers. Als het straks meer voordeel heeft om u ook daarvoor privaat te verzekeren, zorgen wij ervoor dat u die stap snel kunt nemen. Neem contact op met ons kantoor om de arbeidsongeschiktheidsrisico's van uw bedrijf in kaart te brengen en u te adviseren over passende oplossingen. http://www.sedw.nl//index.phtml?nieuwsid=1177

Trefwoorden: Arbeidsongeschikt, Arbeidsongeschiktheidsverzekering, eigen risico, eigenrisicodrager, Iva, Uwv, Wao, Wga, Wia, Ziek, Ziekte, Ziektewet,

Ander nieuws en updates van SEDW Alkmaar

15-09-2015

Test

Test. Werkt dit?


Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
21-04-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Bereid u voor op het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 gaan er nieuwe regels gelden in het ontslagrecht. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? En wat betekenen de nieuwe regels voor uw medewerkers?


Verzuim door stress neemt toe van SEDW Alkmaar thumbnail
07-04-2015

Verzuim door stress neemt toe

Het ziekteverzuim in Nederland lag in 2014 op 3,9%, vrijwel gelijk aan dat van het jaar daarvoor. Toch is er reden voor ongerustheid. Het verzuim door stress neemt namelijk sterk toe.


24-03-2015

Bezwaar tegen WOZ kan besparing opleveren

U heeft als huiseigenaar onlangs een recente WOZ-beschikking van uw gemeente ontvangen, waarin de WOZ-waarde van uw woning staat vermeld. Als deze naar uw mening te hoog is, kunt u bezwaar aantekenen. Dat kan lagere gemeentelijke belastingen opleveren.


Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Persoonlijk karakter steeds belangrijker bij uitvaart

Steeds vaker denken Nederlanders na over hun eigen uitvaart. Zij willen zélf bepalen hoe die eruitziet en kiezen niet langer voor de standaardvorm van een uitvaartmaatschappij. Wat zijn de trends in uitvaartwensen?


Langer zelfstandig thuis wonen van SEDW Alkmaar thumbnail
24-03-2015

Langer zelfstandig thuis wonen

De Nederlandse bevolking vergrijst en dat gaat onontkoombaar gepaard met meer zorg. Om maatwerk te leveren en de kosten niet te hard te laten stijgen, is de zorg sinds kort anders georganiseerd. Waar kunt u op rekenen als u als oudere thuis blijft wonen?


Praktijk van spookfacturen aangepakt van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Praktijk van spookfacturen aangepakt

Geschat wordt dat het Nederlandse bedrijfsleven ieder jaar zo'n 400 miljoen euro schade lijdt door acquisitiefraude. De criminelen die hier achter zitten, waren altijd moeilijk aan te pakken. Maar dat gaat veranderen.


Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto

Voorkom diefstal van uw bedrijfsauto Het goede nieuws: in 2014 werden er minder auto's gestolen dan het jaar daarvoor. Het minder goede nieuws: gestolen auto's worden minder vaak teruggevonden. Word geen willoos slachtoffer, maar wees autodieven voor.


Beginnen met exporteren, hoe doe je dat? van SEDW Alkmaar thumbnail
03-03-2015

Beginnen met exporteren, hoe doe je dat?

Uw bedrijf draait goed en u ziet kansen uw product ook in het buitenland af te zetten. Maar is dat echt iets voor u: exporteren? Hoe pakt u dat aan en zorgt u ervoor dat uw onderneming soepel in die nieuwe fase terechtkomt?


Elektrisch rijden wint aan populariteit van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Elektrisch rijden wint aan populariteit

Veel Nederlanders staan zeer positief tegenover rijden in een elektrische auto. Het is milieuvriendelijk en biedt een aantal financiële voordelen. Wordt uw volgende auto een elektrische?


Goed verzekerd op ski-vakantie van SEDW Alkmaar thumbnail
17-02-2015

Goed verzekerd op ski-vakantie

Naar verwachting gaan 850.000 Nederlanders dit jaar op wintersportvakantie. Bent ook u van plan uw ski's onder te binden? Vergeet dan niet om u goed te verzekeren voor medische kosten. Hieronder enkele aandachtspunten.