AMC stopt 30 miljoen extra in innovatieve projecten

Door: Amc  08-01-2009
Trefwoorden: Projecten, Onderzoek, Innovatie

Patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs zijn de drie hoofdpijlers waarop het AMC rust. Om deze pijlers te versterken, krijgt het AMC vanaf 2009 een innovatie-impuls: drie jaar lang wil de Raad van Bestuur jaarlijks circa tien miljoen euro extra investeren in (jaarlijks) tien verschillende innovatielijnen. Door een aantal efficiency-projecten in de afgelopen jaren is hiervoor weer geld vrijgekomen. De tijdelijke impuls komt bovenop alle bestaande initiatieven voor kwaliteitsverbetering en moet werken als een vliegwiel.

Met de innovatie-impuls steunt het AMC jaarlijks tien projecten van verschillende omvang. In 2009 gaat het om bedragen variërend van 300.000 euro tot 2.5000.000 euro. Met de impuls beoogt het AMC zijn (internationale) positie te versterken.

Op het gebied van de ontwikkeling van patiëntenzorg gaat onder meer geld naar een centrum voor de behandeling van patiënten met tumoren van het maag-darmstelsel, naar hart- en vaatziekten, academische kindergeneeskunde en aandoeningen van het afweersysteem en infectieziekten.

Vooral dankzij de komst van universitair medische centra loopt Nederland wereldwijd gezien voorop met translationeel onderzoek: het vertalen van laboratoriumstudies naar toepassingen bij de patiënt. Met name de koppeling van genetica met de patiëntenzorg wordt één van de belangrijkste speerpunten van het AMC: van tal van aandoeningen is immers bekend dat ze geheel of gedeeltelijk genetisch bepaald zijn. Het AMC wil er via de introductie van nieuwe samenwerkingsvormen voor zorgen dat de kennis van fundamentele genetische processen sneller doordringt tot de behandeling van patiënten.

Via de innovatie-impuls wordt ook extra financiering geregeld voor de zogeheten UvA-zwaartepunten, de samenwerkingsverbanden van het AMC met faculteiten van de Universiteit van Amsterdam. Het betreft drie zwaartepunten: cognitie-onderzoek, het Amsterdam Global Health and Development Institute (AGHDI) en de systeembiologie.
Bij het cognitie-onderzoek gaat het om de samenwerking van een aantal AMC-groepen met de faculteiten Biologie en Psychologie plus het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN) van de KNAW. Ook het nieuwe Spinozacentrum voor neuro-imaging, dat op het AMC-terrein komt, maakt hiervan deel uit. Met het AGHDI wil het AMC de leidende positie in Europa behouden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar ziekten en gezondheidszorg in niet-westerse landen. Tot dit instituut behoren behalve het AMC Center for Poverty-related and Communicable Diseases en de ontwikkelingseconomen van UvA en VU, ook PharmAccess en het Health Insurance Fund.
Het systeembiologie-zwaartepunt betreft een samenwerking tussen het AMC en de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Een aanzienlijk bedrag wordt tot slot gereserveerd voor verschillende type researchbeurzen, waarmee jonge en gevorderde excellente onderzoekers uit binnen- en buitenland worden aangetrokken.

Meer informatie over de innovatie-impuls kunt u vinden op www.amc.nl/innovatie-impuls.

Trefwoorden: Innovatie, Onderzoek, Projecten, Verpleegkundige, Ziekenhuis

Contact Amc

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share