Aon onderzoek: Verzekeraars bezorgd om winstdaling door premieverlaging

Door: Aon Nederland  09-11-2006
Trefwoorden: Verzekeraars

Londen, 8 november 2006 - Nu de premies blijven dalen, ontvangen verzekeraars steeds minder inkomsten voor toegenomen risico's. Dit leidt tot zorgen over het behoud van de huidige niveaus van winstgevendheid. Dit blijkt uit het 'European Property, Liability and D&O Report 2006' van Aon, waaraan 140 Europese verzekeraars en 104 multinationals hebben meegewerkt. De overgrote meerderheid van de verzekeraars heeft in de afgelopen twaalf maanden de premies verlaagd en meer dekking aangeboden om de concurrentie op afstand te houden.

De situatie zal nog nijpender worden voor de verzekeraars: binnen de sectoren 'brand' en 'aansprakelijkheid' verwacht bijna de helft van de verzekeraars in 2007 nog verdere prijsverlagingen door te voeren. Het gevolg is dat verzekeraars het behoud van het huidige niveau van winstgevendheid als hun grootste prioriteit beschouwen.

Oost-Europa
De opkomst van Oost-Europa is een factor die bijdraagt aan de neerwaartse druk op het prijsniveau. Twaalf van de vijftien snelst groeiende Europese economieën liggen in Oost-Europa. Het zijn aantrekkelijke bestemmingen voor ondernemingen die willen verhuizen naar een omgeving met lage kosten en moderne faciliteiten, gelegen buiten de risicogebieden voor natuurrampen. Deze ondernemingen profiteren van lagere arbeidskosten en hebben minder last van bijvoorbeeld procederen (de claimcultuur), wat in de West-Europese cultuur steeds meer gemeengoed wordt.

Klimaatverandering blijft een belangrijk probleem voor verzekeraars, omdat dit naar verwachting zal leiden tot meer natuurrampen. Men maakt zich minder zorgen om terrorisme: slechts 7% van de multinationals geeft terrorisme de hoogste prioriteit; onder verzekeraars is dat 6%.

De toename van het aantal procedures en bestuursprocessen in de Verenigde Staten heeft geleid tot ongerustheid in de bestuurskamer. De inkooppatronen van aansprakelijkheidsverzekeringen voor bestuurders en commissarissen (D&O - Directors & Officers) laten zien dat hogere limieten worden ingekocht. Iets meer dan 50% van de verzekeraars meldt dat hun klanten hogere limieten voor BCA-verzekeringen (Bestuurders- en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekeringen) verwerven.

Het rapport beschrijft een voortdurende trend in de richting van een hogere risicokwaliteit: meer dan de helft van de verzekeraars laat weten dat de afnemers meer en betere risico-informatie verstrekken dan twee jaar geleden. Ongeveer 90% van de brandverzekeraars wil verdere premieverlagingen overwegen om de trend naar meer kwalitatieve en kwantitatieve informatie te versterken.

Product recalls
Terwijl door concurrentie 80% van de brandverzekeraars gedwongen wordt om polisverbeteringen aan te bieden tegen dezelfde premie als in het voorafgaande jaar, zijn de afnemers in het algemeen tevreden over de geboden dekking. Wel zijn er bij de aansprakelijkheidsverzekeringen wat klachten over ontoereikende capaciteit voor risico's op het gebied van product recalls (terughaalacties), farmaceutica / chemie en milieu.

In 2005 is de hoeveelheid teruggehaalde producten in Europa bijna verdubbeld (van 388 naar 701)*, wat heeft geleid tot extra vraag naar deze dekking. Verzekeraars reageren hierop: 50% biedt dekking voor product recalls en nog eens 30% is voornemens of overweegt om deze dekking in 2007 aan te bieden.

Er kunnen echter problemen in het verschiet liggen, omdat de breedte van de dekking geen gelijke tred houdt met de toenemende complexiteit van de risico's van de verzekerden. Dit zijn bijvoorbeeld de risico's van ernstige storingen bij belangrijke partners (contingent business interruption) en risico's van financiële verliezen. Circa 33% van de afnemers meent dat verzekeraars meer zouden kunnen doen om bescherming te bieden tegen nieuwe risico's, met name waar het gaat om financiële verliezen, productaansprakelijkheid / product recalls en risico's met betrekking tot voedingsmiddelen en dranken.

"Het blijft een kopersmarkt. Verzekeraars maken zich oprecht zorgen over het instandhouden van de winstgevendheid in de context van klimaatverandering, de voortdurende zware concurrentie en de gevolgen van het Oost-Europa-effect," zegt Oliver Schofield, leider van Aon Global Property Practice. "Afgezien van een reeks omvangrijke natuurrampen of een aanzienlijke verstoring van de markt, zal de neerwaartse trend voor premies op de brandmarkt in heel 2007 worden voortgezet."

*Bron: EU-commissie, RAPEX

Over het onderzoek
Aan de totstandkoming van het 2006 European Property, Liability and D&O Report, het derde in deze reeks, is in juli 2006 meegewerkt door 140 Europese verzekeraars op het gebied van brand, aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid alsmede 104 multinationale ondernemingen met hoofdkantoor in Europa. De deelnemende ondernemingen waren afkomstig uit uiteenlopende sectoren, waaronder chemie, farmaceutica, elektronica, tabak, transport, recreatie, staal, financiële dienstverlening, automobielindustrie, energie en afvalbeheer.

U kunt de resultaten van het onderzoek downloaden op: www.aon.nl/marketreport2006  

Trefwoorden: Verzekeraars

Contact Aon Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share