Aon schat verzekerde verliezen 'Katrina' tussen 65 en 90 miljard dollar

Door: Aon Nederland  25-09-2006
Trefwoorden: Verzekeringen

Extra kapitaalinstroom verzacht orkaaneffecten

Monte Carlo, 25 september 2006 - Een jaar na 'Katrina' schat verzekeringsmakelaar Aon de verzekerde verliezen als gevolg van het orkaanseizoen 2005 tussen de 65 en 90 miljard dollar. Dit blijkt uit een rapport over de stand van zaken van de internationale herverzekeringsmarkt dat Aon presenteerde op het Monte Carlo Reinsurance Rendezvous.

De orkanen Katrina, Rita en Wilma zorgden het afgelopen jaar voor een krapte op het vermogen van de herverzekeringsmarkt. Het extra kapitaal dat onmiddellijk na deze natuurrampen de herverzekeringsmarkt binnenvloeide, zorgde echter voor voldoende compensatie. De enige uitzondering op deze ontwikkeling betrof de catastrofenmarkt binnen de Verenigde Staten, waar de kapitaalspositie heel krap was.

Na afloop van het orkaanseizoen stroomde er ongeveer 30 miljard dollar naar de sector, waarvan circa 9,5 miljard bestond uit extra geld dat door bestaande herverzekeraars was aangetrokken. Zo'n 9 miljard dollar kwam voort uit investeringen van nieuwe herverzekeraars. Het merendeel van het resterende bedrag werd op de kapitaalmarkten aangetrokken via een scala aan constructies.

"Nu inkopers van de herverzekeringsmarkt er niet in slagen door middel van traditionele herverzekering in hun behoeften te voorzien, leren ze gebruik te maken van niet-traditionele bronnen, zoals de kapitaalmarkten", zo zegt Bryon Ehrhart, President van Aon Re Services. "Met name de markt voor catastrofe-obligaties zal dit jaar in omvang verdubbelen tot circa 8 miljard dollar."

Aon voorspelt dat de capaciteit voor de catastroferisico's in de Verenigde Staten onder druk blijft staan. De markten in de rest van de wereld zullen stabiel blijven onder voorwaarde dat ingrijpende gebeurtenissen zoals in de Verenigde Staten tot het einde van het jaar uitblijven.

Trefwoorden: Verzekeringen

Contact Aon Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share