Aon waarschuwt voor bedrijfsrisico's vogelgriep

Door: Aon Nederland  16-02-2006
Trefwoorden: Verzekeren, Vogelgriep, Pandemie

Bedrijfsleven onvoldoende bewust van gevolgen pandemie

Rotterdam, 16 februari 2006 - Zieke werknemers, een verbod op im- en export, leveranciers die geen producten meer kunnen leveren: de uitbraak van een grieppandemie, zoals de vogelgriep kan worden, is een van de grootste bedreigingen voor het functioneren van bedrijven. De World Health Organisation voorspelt dat een vierde van de beroepsbevolking geveld kan worden door de vogelgriep. Hoewel het virus zich nu ook binnen de grenzen van de Europese Unie heeft verspreid, hebben bedrijven nog niet de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Ook ten aanzien van de financiële gevolgen is het bedrijfsleven slecht voorbereid, zo stelt Armand Hoftijzer, Director Aon Risk Consultants, onderdeel van Aon Nederland.

"SARS heeft ons geleerd dat ondernemingen weinig doen om de risico's aan te pakken. De impact was enorm: het totale bedrijfsverlies bedroeg miljarden dollars. Om herhaling te voorkomen, roepen wij bedrijven op voorzorgsmaatregelen te nemen tegen de bedrijfsrisico's van de vogelgriep. Ze zijn het aan het bedrijf, de medewerkers en de aandeelhouders verplicht", aldus Hoftijzer. "Het vinden van oplossingen hiervoor is volgens Aon niet alleen noodzakelijk, maar ook goed mogelijk. De eventuele oplossing is een goed Business Continuity Plan, eventueel in combinatie met een verzekering."

Bedrijven onbewust van risico's
Volgens de virologen is een wereldwijde griepuitbraak geen kwestie van 'of' maar van 'wanneer'. Toch blijkt volgens Aon dat sommige bedrijven weinig doen om de risico's aan te pakken. Een uitbraak van een grieppandemie zal gevolgen hebben voor zakenreizen, toerisme en internationale handel. Werknemers worden ziek of nemen vrij om voor familieleden te zorgen. De toelevering van brandstoffen komt in gevaar, materialen en voorraden worden in quarantaine geplaatst. Ondernemingen die afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers zullen bedrijfsprocessen moeten stilleggen. "Allemaal risico's met grote gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit," zegt Hoftijzer.

"Tijdens gesprekken met Nederlandse bedrijven valt op dat zij prioriteiten elders hebben liggen: het verlies van IT-capaciteit, het wegvallen van communicatiemiddelen, brand, ontoegankelijkheid tot de website, stroomstoringen en door terroristen veroorzaakte schade. Het gevaar is dat we, net als bij SARS, ook van de vogelgriep een onbeheersbaar risico maken."

Voorzorgsmaatregelen
De eerste stap voor directie en bestuurders is volgens Hoftijzer een heldere analyse te maken van de risico's voor het bedrijf en de werknemers. "Vervolgens moet er een calamiteitenplan worden opgesteld met daarin concrete actiepunten. Zorg er bijvoorbeeld voor dat medewerkers conference calls kunnen houden wanneer besloten wordt dat ze niet meer internationaal mogen reizen, creëer mogelijkheden voor hen om thuis te werken als de gezinssituatie daarom vraagt (bijvoorbeeld wanneer scholen worden gesloten of familieleden ziek worden) en stel een communicatieplan op om twijfel en angst tot een minimum te beperken".

Onverzekerbaar
"Doordat verzekeraars geen (volledige) dekking kunnen bieden voor de bedrijfsrisico's als gevolg van een besmettelijke pandemie, zullen de kosten van deze calamiteit ten laste komen van het bedrijf. Risicobeperkende maatregelen en een calamiteitenplan moeten ook om deze reden nu de hoogste prioriteit krijgen op de agenda's van ondernemingen," aldus Hoftijzer.

Via onderstaande link kunt u een rapport van Aon downloaden dat meer informatie geeft over de gevolgen van een pandemie voor het bedrijfsleven:
http://www.aon.com/about/publications/issues/wp_2005_pandemic_influenza_managing_risks_invisible_threat.jsp 

Trefwoorden: Pandemie, Verzekeren, Vogelgriep

Contact Aon Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share