Films maken op locatie riskanter

Door: Aon Nederland  23-03-2006
Trefwoorden: Verzekeringen, Finance, Bedrijfsrisico

Films maken op locatie riskanter
Aon/Albert G. Ruben's 2006 Risks in Global Filmmaking Map: toename van ziekte, ontvoeringen en terreur

Los Angeles / Rotterdam, 23 maart 2006 - Ziekte, ontvoeringen en terrorisme vormen wereldwijd de grootste bedreiging voor het opnemen van films, zo blijkt uit de 2006 Risks in Global Filmmaking Map die vandaag is gepubliceerd door Aon/Albert G. Ruben, verzekeringsmakelaar voor de entertainmentindustrie en betrokken bij het verzekeren van producties als de Star Wars-films, de Godfather reeks en Harry Potter. De wereldkaart bevat meetgegevens over misdaad, corruptie, terrorisme, ontvoeringen voor losgeld, ziekte en risico's in de gezondheidszorg. Meer dan 200 landen zijn geanalyseerd en voorzien van een algehele risicobeoordeling.

Uit de bevindingen van dit jaar komt naar voren dat, ten opzichte van vorig jaar, in een groot aantal regio's weinig verbetering is opgetreden in de risico's. Het Midden-Oosten blijft een broeinest van terroristische activiteiten en in veel Afrikaanse landen is sprake van economische beroering. De meest riskante landen om films op te nemen zijn Nepal, Kenia, Pakistan, Zimbabwe en Thailand, een populaire filmlocatie. Andere populaire filmlocaties met een hoog risicoprofiel zijn Zuid-Afrika (high risk), Mexico (medium risk), Spanje (medium risk) en Tunesië (medium risk), het land waar onder meer beroemde scènes uit de Star Wars-films en The English Patient zijn opgenomen. Marokko, Nicaragua en Slowakije zijn voorbeelden van landen waar de risico's voor filmmakers zijn afgenomen in vergelijking met vorig jaar. In deze landen hebben economische groei en/of een afname van het terreurrisico geleid tot een aantrekkelijkere werkomgeving.

"De meeste filmproducenten houden nog geen rekening met de mogelijkheid en de potentiële gevolgen van een wereldwijde pandemie, wat de vogelgriep kan worden. Terwijl dit een serieus risico is," aldus Chris Palmer, Director of Risk Control bij Aon/Albert G. Ruben en samensteller van de risicokaart.

Ontvoeringen
"Het risico van ontvoeringen voor losgeld blijft toenemen in een aantal landen, waaronder Mexico en China", zegt Clive Stoddart, Managing Director bij Asset Security Managers, een divisie van Aon Limited.

In Mexico, een land waar veel films worden opgenomen, vormen ontvoeringen inmiddels de op één na meest voorkomende criminele activiteit, na de drugshandel. In 2005 waren er in Mexico zelfs meer ontvoeringen dan in Colombia, waardoor Mexico nu wereldwijd op de eerste plaats staat. Binnen het land geldt Mexico City als het centrum van de ontvoeringindustrie. Ook in Nuevo Laredo en Tijuana hebben ontvoeringen geleid tot bezorgdheid en tot incidentele overheidswaarschuwingen aan Amerikaanse staatsburgers.

In China zijn ontvoeringen traditioneel gekoppeld aan openstaande schulden en conflicten over zakelijke deals, maar het lijkt erop dat deze bedreiging steeds vaker ook buitenlanders treft. Ontvoeringen voor losgeld vormen een groeiend probleem in China. Spanje kent een 'medium risk' door de terreurdreiging.

Terrorisme
Paul Bassett
, Executive Director of Terrorism and Political Risk bij Aon Limited, zegt: "De bedreiging door terrorisme komt niet alleen van internationale extremisten zoals Al Qaida, maar ook van binnenlandse ideologisch gemotiveerde groeperingen en individuele criminelen, die door onderlinge kruisbestuiving en steeds geavanceerdere methoden een toenemend risico vormen voor filmmakers die in het buitenland werken."

De risicokaart van dit jaar bevat ook informatie over landen met politieke risico's, zoals politiek geweld of burgeroorlog. De kaart is samengesteld door risico-experts van Aon, die de wereldwijde risico's specifiek voor filmmakers hebben gemeten door gegevens te verzamelen uit een groot aantal bronnen, waaronder U.S. Bureau of Consular Affairs, Overseas Security Advisory Council, diplomatieke veiligheidsdiensten, medewerkers en publicaties van de CIA, U.S. Centers for Disease Control and Prevention en de Wereldgezondheidsorganisatie.

De Risks in Global Filmmaking Map bevat een momentopname van de huidige situatie. Omdat het wereldwijde risicolandschap dagelijks aan verandering onderhevig is, publiceert Aon/Albert G. Ruben het hele jaar door risico-updates. Op www.aon.com/filmrisk kan een registratieformulier worden ingevuld om de risicokaart en de periodieke risico-updates te ontvangen.

Trefwoorden: Bedrijfsrisico, Finance, Verzekeringen

Contact Aon Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share